Vad är kreativitet, och hur påverkas vi av kreativa miljöer?

Datum: 13 mars 2008

Föreläsare: Professor Ingegerd Carlsson och filosofie doktor Farida Rasulzada, Lunds universitet

Om föreläsningen: Ingegerd Carlsson pratar om sin syn på kreativitetsbegreppet, om kreativitetens ”ABC”, och om det verkligen stämmer att alla är kreativa. Föreläsningen baseras på hennes forskning om personlighetsfaktorer, könsskillnader och självkänslans betydelse för kreativiteten. Hon berättar också om kreativitet hos konstnärer och hos barn, samt om neuropsykologisk forskning om kreativitet. Betydelsen av de ”medelkreativa” belyses av en studie på en svensk flottilj.

Farida Rasulzada fördjupar sig i frågan om man verkligen mår bättre av att vistas i en kreativ och innovativ organisation. Vad uppnår företaget när det ger personalen utrymme att vara kreativ och innovativ? Hon menar att kreativiteten är en möjlighet i dagens allt hårdare konkurrens om kunder och marknadsandelar. Det är en drivkraft som inte bara gör organisationen mer konkurrenskraftig, utan även leder till att individerna i organisationen mår bättre. Kreativitet har alltså ytterligare en lönsamhet utöver den ekonomiska – nämligen ett högre välbefinnande hos personalen. Ju kreativare de anställda känner sig, desto bättre mår de och desto bättre förutsättningar får de att hantera problem och påfrestningar.

oh
 - Presentation
oh
 - Presentation
oh
 - Presentation
Information
 - Information
Information
 - Information
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör