Del 1
Del 2

Uthållig innovation

– så gynnar långsiktighet företag och samhälle

Datum: 4 maj 2011

Föreläsare: Professor Börje Johansson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och KTH, och professor Hans Lööf, KTH. Båda är även knutna till forskningscentrumet CESIS.

Om föreläsningen: I kristider stryper många företagare sina FoU-satsningar, fast de egentligen borde göra tvärtom. Det menar Börje Johansson och Hans Lööf. De har jämfört företag som bedriver innovationsverksamhet kontinuerligt med företag som gör oregelbundna innovationsansträngningar.

Resultaten visar att kontinuerlig innovation ger två viktiga resultat: nya produkter och kunskap. De innovationsbenägna företagen vinner ytterligare på att vara lokaliserade till en storstad, allra helst Stockholm. En orsak är att femtio procent av Sveriges forskning och utveckling sker i Mälarregionen. Men dessutom bidrar rörligheten på storstadens arbetsmarknad till att kunskapen sprids effektivare. I Stockholm byter människor arbete oftare och bär då med sig kunskap till en ny arbetsplats.

Under föreläsningen berättar Johansson och Lööf mer om hur uthålliga satsningar på FoU och innovation kan gynna företag och samhälle.

oh
 - Presentation
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör