Del 1
Del 2

Gasellföretag

Datum: 19 november 2008

Föreläsare: Professor Magnus Henrekson, Institutet för näringslivsforskning (IFN) och Handelshögskolan i Stockholm

Om föreläsningen: Ett mindre antal snabbväxande företag, ibland kallade gaseller, har en avgörande roll när det gäller jobbskapande och ekonomisk tillväxt. Det finns det belägg för i forskningslitteraturen. Det finns också anledning att tro att gasellerna reagerar starkare på den ekonomiska politikens utformning än företag som inte har samma tillväxtambitioner.

Magnus Henrekson har identifierat tre knippen av institutioner som bedöms vara av särskild vikt för tillväxten i snabbväxande företag: skattesystemet, arbetsmarknadens organisering och produktmarknadernas reglering. Under föreläsningen diskuterar han hinder i gasellernas väg – och möjliga lösningar.

Henrekson menar bland annat att:

- Offentlig monopolisering av produktionen, där sådan förekommer, utgör det största hindret. Dessa produktionsmonopol stänger hela marknader för privata entreprenörer och riskkapitalister. Följaktligen kommer inte deras kompetenser att finnas tillhands på marknaden.

- Höga skatter och starkt reglerade arbetsmarknader har också en negativ effekt. Det finns ofta utrymme för åtgärder som mildrar dessa effekter, men de är kostsamma och skapar snedvridningar. Snedvridningar som relativt sett missgynnar små och unga företag, särskilt i tjänstesektorn. Och bland gasellerna hittar vi många sådana företag.

- Kommersialisering av innovationer och skapandet av nya snabbväxande företag skulle underlättas om fler produktmarknader blev konkurrensutsatta, och om skattestrukturen och arbetsmarknadsinstitutionerna reformerades, menar Magnus Henrekson.

oh
 - Presentation
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör