Entreprenörskapet och det oväntade

– Kreativitet som möjlighet och problem

Datum: 12 februari 2008

Föreläsare: Professor Alf Rehn, KTH och Åbo Akademi

Om föreläsningen: Varför talar vi så ofta om entreprenörskap som något väl känt – kontrollerbart med teorier och policybeslut? Frågan ställs av professor Alf Rehn som föreläser på ESBRIs Estrad.

Han menar att entreprenörskap är levd kreativitet, en obändig vilja att göra annorlunda, och kanske ska vi inte ens försöka tygla det med alltför många begrepp och modeller. Genom att i stället studera det oväntade, det udda, det kreativa och det som inte riktigt verkar passa in, kan vi få en annorlunda bild av entreprenörskapet. Och kanske också hitta vägar till att själva bli mindre förutsägbara...

Läs gärna intervjun med honom från Entré nr 4-2007 här.

oh
 - Presentation
Information
 - Information
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör