Del 1
Del 2

Intraprenörskap – en dold potential i svenska bolag

Datum: 23 januari 2018

Föreläsare: Docent Katarina Blomkvist och professor Ivo Zander, Uppsala universitet

Om föreläsningen: Förnyelse är avgörande för att företag ska kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig omvärld. I Sverige läggs stort politiskt och ekonomiskt fokus på skapandet av nya startups. Intraprenörskap – förnyelse inom redan etablerade företag – ägnas betydligt mindre uppmärksamhet. Det är olyckligt, menar Katarina Blomkvist och Ivo Zander, som ser en stor potential i svenskt intraprenörskap.

Under föreläsningen kommer de att presentera ny forskning som kartlägger förnyelsekraften hos svenska företag, och vilka faktorer som skapar ett framgångsrikt intraprenörskap. Blomkvist och Zander ingår i forskargruppen bakom rapporten ”Intraprenörskapskompassen 2017”. Studien baseras på mer än 4 000 enkätsvar från privatanställda i svenska företag, kombinerat med över 100 djupintervjuer med chefer på svenska mellanstora och stora företag.

Föreläsarna kommer att belysa frågor som:
- Vem är intraprenören?
- Från vilka delar av företaget utgår intraprenörskapet?
- Hur skiljer sig intraprenörskapet mellan små, mellanstora och stora företag?
- Hur varierar förutsättningarna för intraprenörskap över branscher?

De kommer också att berätta vilka organisatoriska faktorer som främjar respektive hindrar ett levande intraprenörskap – och hur du kan påverka dem för att utveckla ditt företags intraprenöriella förmåga.

oh
 - Presentation
Information
 - Sammanfattande blogginlägg
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör