Nätverkande i mindre företag

– Lönsam affär eller resursslöseri?

Datum: 15 oktober 2007

Föreläsare: Professor Håkan Ylinenpää och ekonomie doktor Mats Westerberg, Luleå tekniska universitet

Om föreläsningen: Varför - och hur - samverkar små och medelstora företag? Betalar det sig, eller är samverkan bara slöseri med tid och pengar? Vad säger teorin? Och vad säger resultat från den empiriska forskningen?

Under föreläsningen svarar Mats Westerberg och Håkan Ylinenpää på dessa spännande och viktiga frågeställningar. De behandlar såväl företags- som systemnivån och besvarar bland annat frågan om innovationssystem är något som över huvud taget berör småföretag. Resultaten kommer från flera olika studier utförda av forskargruppen i ämnet Entreprenörskap vid Luleå tekniska universitet.

oh
 - Presentation
Information
 - Information
Information
 - Information
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör