Del 1
Del 2

Ensamma genier bygger inga startups

– entreprenörskap är ett grupparbete

Datum: 24 maj 2018

Föreläsare: Ekonomie doktor Anna Brattström och professor Frédéric Delmar, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet

Om föreläsningen: Hur blir kunskapsintensiva tillväxtföretag framgångsrika? En gemensam faktor är att de drivs av grupper, inte ensamma genier. Att arbeta i team är centralt för framgångsrikt entreprenörskap, konstaterar Anna Brattström och Frédéric Delmar. Med utgångspunkt i pinfärska forskningsresultat från en internationell studie kommer de att reflektera kring betydelsen av gruppdynamik för beslutsfattande i nya företag.

Forskarna har följt ett stort antal entreprenöriella team i en longitudinell studie. Forskningen visar att om ett team ska bli framgångsrikt, måste det uppfylla vissa förutsättningar. Bland annat ska det ha rätt sammansättning och arbeta på ett sätt som bidrar till att skapa ekonomiskt värde. Om teamet kan samarbeta så att det får ut så mycket som möjligt av den samlade kunskapen, får företaget ett försprång gentemot konkurrenterna.

Det låter kanske enkelt – men hur gör man? Under föreläsningen kommer Anna Brattström och Frédéric Delmar att ge oss praktiska tips på arbetssätt som fungerar.

oh
 - Presentation
Information
 - Sammanfattande blogginlägg
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör