Entreprenöriella fönster mot tv-världen

Datum: 10 januari 2008

Föreläsare: Filosofie doktor Lena Ewertsson, Göteborgs universitet

Om föreläsningen: 1956 är startpunkten för svensk tv-historia. Då inleddes de första sändningarna, efter ett beslut i Sveriges riksdag. 1969 fick vi ytterligare en kanal, men sedan dröjde det nästan 20 år innan något mer hände. 1987 startade TV3, och 1992 kom den första marksända, reklamfinansierade kanalen: TV4.

Under föreläsningen tar Lena Ewertsson oss med på en historisk exposé som sträcker sig över hela 1900-talet. Hon diskuterar bl a hur gränser för tv har skapats och omskapats i relation till exempelvis pressen, radion, politiska partier och företag.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt (1) ageranden och beslut som resulterade i starten av TV4 och (2) Kinnevik-gruppens strategier, motgångar och medgångar vid etableringen av SES/Astra, TV3 och Modern Times Group (MTG).

Några av de frågeställningar som behandlas är:

Hur var det möjligt för en ny aktör som Kinnevik - och dess kontroversielle ledare Jan Stenbeck - att framgångsrikt utmana, vinna tillträde till och hjälpa till att förändra ett arrangemang för TV som under lång tid hade varit relativt stabilt?

Hur kan vi beskriva och analysera omständigheterna under vilka relativt stora enheter (som en TV-kanal, ett satellitsystem, ett marksänt distributionsnät för radio och TV) växer fram, består, konsolideras och ibland nedmonteras, skrotas eller till och med dör?

Hur gör entreprenörer (och andra) för att hantera den osäkerhet som alltid utmärker innovationsprocesser?

Hur kan vi förstå begrepp som ”public service”, ”piratverksamhet”, ”informationssamhälle”, ”kunskapssamhälle”, ”nya medier”, ”avreglering”, ”konvergens” och ”HDTV” i samband med entreprenörskap och innovationer?

 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör