Nya vindar inom entreprenörskapsforskningen

Datum: 11 december 2007

Föreläsare: Filosofie doktor Karin Berglund, Mälardalens högskola, ekonomie doktor Frederic Bill, Växjö universitet och filosofie doktor Malin Gawell, Stockholms universitet och Nutek

Om föreläsningen: Vi möter tre spännande, unga entreprenörskapsforskare som la fram sina doktorsavhandlingar under 2006 och 2007. Alla tre ifrågasätter den vedertagna synen på entreprenörskap som en vit, manlig och vinstmaximerande företeelse.

Karin Berglund diskuterar begreppet entreprenörskap. Vad lägger vi för värderingar i det, och vad leder dessa värderingar till? Hon pekar bland annat på att entreprenörskap oftast kopplas samman med 1) en viss aktivitet (nyföretagande – gärna snabbväxande gasellföretag), 2) en speciell slags individ (en västerländsk hjältebild – the self made man), och 3) en viss typ av värdering (ekonomisk tillväxt). Dessa myter om entreprenörskap kan i själva verket hämma nyföretagandet, menar hon.

Frederic Bill bygger vidare på detta resonemang och berättar om hur vi tenderar att slentrianmässigt reproducera det förflutnas framgångar, snarare än att fundera på det kommande. Detta sker till exempel när det skrivs om entreprenörer i tidningarna. Även Bill är inne på att dessa föreställningar om entreprenörskap kan vara negativa för nyföretagandet i samhället.

Malin Gawell tar upp det sociala entreprenörskapet som ett nytt, entreprenöriellt sätt att se på entreprenörskap. Hon argumenterar för några möjliga sätt att utveckla förståelsen för entreprenörskap kopplat till just social och samhällelig utveckling, som: 1) dynamik och förnyelse i samhället, 2) form för organisering av yrkesverksamhet och serviceutförande, 3) skapande av kunskap och politiska argument.

Efter föreläsningen passar vi också på att fira in julen med glögg och pepparkakor

oh
 - Presentation
oh
 - Presentation
oh
 - Presentation
Information
 - Information
Information
 - Information
Information
 - Information
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör