Socialt entreprenörskap:

Nya verksamheter och nya samarbetsformer

Datum: 18 april 2007

Föreläsare: Filosofie doktor Malin Gawell, Stockholms universitet och filosofie doktor Karl Palmås, Göteborgs universitet

Om föreläsningen: ”Socialt entreprenörskap” är ett begrepp som har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren. Inte minst när Nobels fredspris förra året gick till Muhammad Yunus och hans Grameen Bank. Ändå väcker det nya begreppet ett antal frågor. Handlar det om ”vanliga” företag som gör affärer inom det sociala verksamhetsområdet? Eller handlar det om entreprenörskap inom den ideella sektorn? Eller kanske om en helt ny verksamhetsmodell?

Det kan vara lockande att snabbt finna en tydlig definition. Men Malin Gawell vill att detta görs med viss omsorg, och med utrymme för både kritisk reflektion och för lärande. Vi behöver bejaka nya verksamheter, nya arbetsformer och människors engagemang i samhället, menar hon.

Karl Palmås presentation handlar om sociala entreprenörer som hybrider. Han menar att dessa entreprenörer har en förmåga att utmana de förhärskande tankemodellerna för hur den moderna ekonomin fungerar. Mer specifikt beskriver han hur de här ”aktivist-entreprenörerna” underminerar den vanligt förekommande uppdelningen mellan ett opolitiskt näringsliv och ett oproduktivt civilsamhälle.

Föreläsningen tar oss med på entreprenörskapsutflykter i näringslivet, den kooperativa sfären och den ideella sektorn. Alla innehåller dimensioner av socialt entreprenörskap. Oavsett om det handlar om ett litet nytt vårdföretag eller om Attac Sverige.

Föreläsningen genomförs på svenska.
This lecture will be held in Swedish.

oh
 - Presentation
oh
 - Presentation
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör