Del 1
Del 2

Open innovation - teori och praktik

Datum: 17 oktober 2011

Föreläsare: Filosofie doktor Björn Remneland-Wikhamn, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Om föreläsningen: Innovationsarbete pågår inte bara på stängda FoU-avdelningar. Allt fler tillämpar så kallad Open Innovation – öppen innovation. Det handlar om att bjuda in kunder och andra externa aktörer i utvecklingsarbetet, i syfte att öka effektiviteten och skapa bättre innovationer. Under denna föreläsning får vi lära oss mer om vad öppen innovation innebär - inom forskningen, och för företagare.

Enligt Björn Remneland-Wikhamn finns det en rad samhällstrender som lett till att organisationer i högre grad öppnar upp sina innovationsprocesser gentemot olika intressenter. "Open Innovation" är ett managementfält som börjat få stort genomslag i både industrin och akademi. Samtidigt menar kritiker att fältet är vagt definierat, och främst består av gamla teorier i ny förpackning.

Under föreläsningen förklaras hur olika begrepp kopplade till öppen innovation hänger samman med drivkrafter som (informations)teknologisk utveckling och förändrade samhällsvärderingar. Teorierna kopplas till aktuella exempel från industrin.

oh
 - Presentation
Information
 - Boken Öppen innovation
Information
 - Artikel om Björn Remneland-Wikhamns avhandling
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör