Nya utmaningar för vårdens entreprenörer

Datum: 11 april 2019

Föreläsare: Professorerna Jeaneth Johansson och Jens Nygren, Högskolan i Halmstad. Paneldeltagare: Maria Kaaman, Vinnova, Flippa Kull, Stockholm Science City, Ylva Ryngebo, Medical Innovation Design, och Åsa Wallin, Swelife.

Om föreläsningen: Framtidens vård och omsorg står inför en omställning av historiska mått. Omvandlingen drivs på av medicinska framsteg inom diagnosticering, möjligheter till individanpassad behandling, digitalisering, demografiska förändringar och att medborgarna har ökade förväntningar på inflytande. Här, i skärningspunkten mellan innovatörer, entreprenörer, offentlig sektor och akademi, finns en intressant dynamik som vi kommer att utforska under april månads Estradföreläsning.

Hälsoinnovation omfattar produkter, tjänster, organisationer och spridning av ny kunskap som ger människor möjlighet att främja välbefinnande och förebygga ohälsa. Trots stora investeringar har det visat sig svårt att tillämpa nya lösningar i klinisk praktik. För att lyckas med det krävs bland annat nya strategier för implementering och utvärdering. Men hur kan sådana strategier utvecklas?

För entreprenörer kan det vara en utmaning att få komma in i vårdverksamheter för att utveckla sina produkter. Affärsmodellerna är komplexa och offentlig sektor drivs av en annan logik än näringslivet. Hur kan vi tydliggöra vem som vinner på innovationer, både i mänskliga och ekonomiska termer? Kan samverkansarenor underlätta utveckling och implementering av hälsoinnovationer? Och vilka är de mest intressanta hälsoområdena för forskare och innovatörer att ge sig i kast med?

Jeaneth Johansson och Jens Nygren presenterar forskningsläget, och diskuterar därefter tillsammans med panelen och publiken. I samband med föreläsningen lanserar vi Entré nr 1, 2019 där temat är just hälsoinnovationer. Välkommen till en spännande eftermiddag med goda mingelmöjligheter!

Föreläsningen genomförs i samarbete med profilområdet Hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad.

oh
 - Presentation
oh
 - Presentation
Information
 - Sammanfattande blogginlägg
Information
 - Johansson porträtterades i Entré nr 4, 2018
Information
 - Intervju med bl a Nygren i Entré nr 1, 2019
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör