Entrepreneurship and storytelling

Datum: 14 december 2011

Föreläsare: Professor Bill Gartner, Clemson University, USA

Om föreläsningen: Alla har en historia att berätta, inte minst entreprenörer. Och historierna är viktiga. De visar att det är möjligt att satsa på en karriär som entreprenör. Här finns också en hel del att lära om hur man kan starta och driva företag. Detta har professor Bill Gartner tagit fasta på i sin forskning. Hans senaste projekt går ut på att samla in och studera entreprenörshistorier.

Kunskapen som finns i historierna är betydelsefull för nya entreprenörer. Gartner intresserar sig också för i vilken mån en entreprenörs framtidsvisioner kan förutsäga hur det verkligen går för företaget. Genom att följa entreprenörer över tiden, och höra hur deras historier förändras, kan man se hur de formar – och formas av – sin omgivning.

I sin forskning utgår Bill Gartner från David McClellands tankar om ”The achieving society”, som kan kopplas till entreprenörskap, prestationer och ekonomisk utveckling.

Efter föreläsningen firar vi in julen med glögg och mingel!

Observera att föreläsningen hålls på engelska.

oh
 - OH-bilder (14.2 MB)
Information
 - Porträttartikel om Bill Gartner
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör