Del 1
Del 2

Socialt entreprenörskap

– Både solskenshistorier och orosmoln

Datum: 30 januari 2012

Föreläsare: Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School, och filosofie doktor Malin Gawell, ESBRI

Om föreläsningen: Begreppet socialt entreprenörskap har på senare år anammats inom praktik, politik, undervisning och forskning. Men vad är det vi lägger in i begreppet? Vid första anblicken tornar en hjältebild – med tydliga inslag av det goda – upp sig. Skrapar vi lite på ytan framkommer såväl engagemang, kreativitet och möjligheter som en ibland tung och svår vardag. I det sociala entreprenörskapet tacklas detta på olika sätt. I den bästa av världar rör det sig om en flerfald av fruktbara bidrag som bemöts på ett konstruktivt sätt, till exempel i utformningen av politik. Men i praktiken är det inte riktigt så enkelt. I dag finns en debatt om vad ett socialt entreprenörskap är, vilken roll det har i samhället och inte minst vad det betyder för enskilda individer.

Under föreläsningen kommer vi att få veta hur man inom svensk och internationell forskning ser på begreppet och dess betydelse. Föreläsarna gör också några djupdykningar i olika sociala entreprenörskapsinitiativ för att se hur tankar omsätts i praktiken. Exemplen kommer från pågående forskning om Fryshusets entreprenörskap för och med ungdomar, arbetet med muralmåleri för empowerment av ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden (Förorten i Centrum), Kreativa Hederliga Företagare med syfte att stärka individer med kriminell och/eller missbruksbakgrund (KRIS) samt arbetsintegrerande sociala företag med fokus på att skapa arbeten för människor som av olika anledningar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

oh
 - Ester Barinaga (8.5 MB)
oh
 - Malin Gawell (800 KB)
Information
 - Malin Gawells avhandling
Information
 - Ester Barinaga
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör