Del 1
Del 2

Kommersialisering av universitetsforskning

– Vad vet vi och hur går vi vidare?

Datum: 12 mars 2009

Föreläsare: Professor Åsa Lindholm Dahlstrand och ekonomie doktor Diamanto Politis, Högskolan i Halmstad

Om föreläsningen: Alla innovatörer är inte entreprenörer. Och tvärtom. Även om vissa individer lyckas kombinera de egenskaper som förknippas med båda rollerna, gäller detta långtifrån alla. Att länka samman innovation och entreprenörskap är en stor och viktig utmaning, inte minst inom den akademiska sektorn. Föreläsningen handlar om hur forskning kommersialiseras och blir nyttig. Självklart kan det vara viktigt att forskare agerar entreprenöriellt och skapar nya företag, men det är inte den enda vägen till nyttiggörande.

Under föreläsningen presenteras olika mekanismer och processer kring hur akademisk forskning kommer till nytta i ett brett samhällsperspektiv. Det handlar alltså inte enbart om kommersialisering i form av avknoppningar, patent och licensförsäljning. Även externa entreprenörer och olika typer av indirekta effekter av akademiskt entreprenörskap tas upp.

oh
 - Presentation
oh
 - Presentation
Information
 - Information
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör