Hur kan vi stärka det europeiska entreprenörskapet?

Datum: 25 september 2019

Föreläsare: Filosofie doktor Niklas Elert och professor Magnus Henrekson, Institutet för näringslivsforskning (IFN)

Om föreläsningen: På höstens första Estrad tar vi oss an de stora frågorna. Hur kan EUs konkurrenskraft stärkas med hjälp av entreprenörskap? Vad krävs för ett mer produktivt företagande? Niklas Elert och Magnus Henrekson, båda forskare på IFN, presenterar förslag till hur EU kan reformeras för att höja medborgarnas livskvalitet och samtidigt stärka EUs konkurrenskraft på den globala marknaden.

Föreläsarna har, tillsammans med Mark Sanders vid Utrecht University, skrivit boken ”The Entrepreneurial Society: A Reform Strategy for the European Union” (Springer, 2019). Den bygger på studier från Fires, ett nyligen avslutat forskningsprogram inom nio europeiska akademiska institutioner som finansierats av EU-kommissionen.

Genom att rikta medborgarnas kreativitet, talang och resurser mot nya satsningar kan Europa återvända till socialt och ekologiskt hållbar, samt innovationsdriven tillväxt, menar forskarna. De konstaterar också att reformer kan bidra till att vända den populistiska nationalistiska våg som sveper över Europa.

Under föreläsningen diskuterar Elert och Henrekson konkreta reformer inom sex områden: rättsstaten och skydd av äganderätt, beskattning, finans- och kapitalmarknader, arbetsmarknader och socialförsäkringssystem, öppna produktmarknader samt mobilisering av humankapital för entreprenörskap.

Föreläsningen genomförs under mässan Ekonomi & Företag, och följs av mingel. Passa på att ta del av mässans utställningar och övriga seminarieprogram. Du behöver registrera dig till mässan - kostnadsfritt - för att få en biljett.

Varmt välkommen!

oh
 - Presentation
Information
 - Sammanfattande blogginlägg
Information
 - Artikel om Elerts avhandling i Entré nr 4, 2014
Information
 - Henrekson porträtterades i Entré nr 3, 2012
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör