Agtech – kan Sverige ta täten?

Datum: 24 oktober 2019

Föreläsare: Docent Per Frankelius, Linköpings universitet. Paneldeltagare: Carolina Axelsson, Elmia, Jonas Engström, RISE, och Karola Reuterström, lantbrukare.

Om föreläsningen: Innovationstempot i de gröna näringarna drivs på av klimatutmaningar och en ökande befolkning, liksom av teknikutvecklingen med robotisering, elektrifiering och big data. I Sverige satsas nu stora resurser på sektorsövergripande forsknings- och utvecklingsprojekt. Begreppet agtech är en sammanslagning av agriculture, som omfattar växtodling, skog och djurhållning, och technology.

På Estrad får vi lära oss mer om utmaningar och möjligheter kopplade till grön innovation. Huvudtalare är Per Frankelius som kommer att diskutera nya affärsmodeller och utvecklingen inom livsmedelskedjans olika delar. Det innefattar bland annat tekniska frågor, värderingar hos konsumenter och producenter, och olika förutsättningar i städer och på landsbygden.

Frankelius kommer också ta upp exempel på innovationer och företag i framkant. Det kan handla om självkörande jordbruksmaskiner, drönare och sensorer som i kombination bidrar med viktig information till lantbrukaren, eller om urbana odlingar i bergrum.

När fokus ligger på hållbar utveckling fastnar många i en tankefälla, menar Per Frankelius. Målet blir att minska miljöpåverkan, snarare än att expandera naturen – och därmed blir ambitionen för låg. Om strategin i stället är att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald får vi ett mindset som går från negation till positiv explosion, enligt Frankelius.

Föreläsningen följs av ett panelsamtal och vi avslutar som vanligt med fika och mingel. I samband med föreläsningen lanserar vi Entré nr 3, 2019 som också har gröna innovationer som tema.

oh
 - Presentation
oh
 - Presentation
Information
 - Per Frankelius skrev ”Åsikten” i Entré nr 4, 2014
Information
 - Per Frankelius Estradföreläsning 21 november 2011
Information
 - Sammanfattande blogginlägg
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör