Del 1
Del 2

Universities, patents and innovation

– what’s in it for the entrepreneurs?

Datum: 21 februari 2012

Föreläsare: Professor Maureen McKelvey, Göteborgs universitet

Om föreläsningen: Stort hopp sätts till kommersialisering av forskning och det akademiska entreprenörskapet. Många pratar sig varma om USA och framgångssagor som MIT och Stanford. I samma andetag klagas det ofta på att vi är dåliga på det här i Sverige. Stämmer det verkligen?

Maureen McKelveys forskning visar att vi kanske inte är så pjåkiga, trots allt. Svenska forskare är i allmänhet positivt inställda till kommersialisering, och lyckas också hyfsat bra i sina kommersialiseringsförsök. Stödsystem vid lärosätena underlättar, men det är även i hög grad upp till forskarna som individer. Politiker och policymakare som vill främja det akademiska entreprenörskapet måste ta hänsyn till båda dessa sidor.

Under föreläsningen kommer Maureen McKelvey belysa frågor som:
Hur viktiga är egentligen universiteten för innovation och entreprenörskap?
Hur kan företag tjäna på forskning från universitet?
Vad vet vi om patent från akademin?
Vad innebär det svenska lärarundantaget för det akademiska entreprenörskapet?

Observera att föreläsningen hålls på engelska!

oh
 - Presentation
Information
 - Porträttartikel om Maureen McKelvey
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör