Del 1
Del 2

IT som hävstång för mindre företag

Datum: 19 mars 2012

Föreläsare: Filosofie doktor Vinit Parida, biträdande professor Mats Westerberg och professor Håkan Ylinenpää, alla från Luleå tekniska universitet och CiiR

Om föreläsningen: Modern informationsteknik och nätverksbyggande är två kännetecken för det vi brukar kalla informations- eller kunskapssamhället. Detta är något som både samhälle och företag måste förhålla sig till. Men vad innebär det för mindre företag?

Föreläsarna menar att informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan fungera som en hävstång för mindre företag. Under föreläsningen kommer de presentera lärdomar från olika forskningsprojekt samt en rad verkliga case. De kommer bland annat diskutera frågor som:

Hur kan IKT bidra till nätverkande och företagsutveckling?
Vad bör man tänka på som företagare?
Och vilka utmaningar finns på policynivå?

Varmt välkommen att delta i föreläsningen som delvis ges på engelska!

oh
 - Presentation
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör