Del 1
Del 2

Entreprenören och skatterna

– Kan Sverige bli mer entreprenöriellt genom förändringar i skattesystemet?

Datum: 16 april 2012

Föreläsare: Professor Magnus Henrekson, IFN

Om föreläsningen: ”De snabbväxande företagen är viktiga jobbskapare”. ”Det ska bli lättare att driva företag i Sverige”. ”Fler måste våga ta steget till eget”. Den här typen av uttalanden duggar tätt i debatten. Innovativa entreprenörer är hårdvaluta och de politiska partierna är eniga om att det behövs en klimatförändring. Men hur ökar man incitamenten till entreprenörskap på bästa sätt?

Magnus Henrekson är en av Sveriges mest kända forskare på området. Han menar att den nuvarande svenska företagsbeskattningen bygger på föråldrade modeller – modeller där entreprenörer saknas, ägarrollen anses oviktig och förnyelse antas ske inom befintliga företag. Det är hög tid att den svenska skattediskussionen tar intryck av ny forskning, säger Henrekson.

Under föreläsningen kommer han berätta hur aktieoptioner kan stimulera till innovativt entreprenörskap. Men för att de ska göra det, krävs en förändring i skattelagstiftningen. I bland annat Silicon Valley har optioner varit ett sätt för nystartade företag att knyta till sig nyckelpersoner till lägre lönekostnad. I Sverige beskattas optioner hårdare, och det kan hämma entreprenörskapet. Det kan också bidra till att driva riskkapitalet mot mogna företag i stället för att experimentera med nya företag, konstaterar Magnus Henrekson.

Föreläsningen avslutas med en paneldebatt där också Leif Jakobsson,
riksdagsledamot och vice ordförande i skatteutskottet (S), Jessica Polfjärd,
riksdagsledamot och gruppledare i näringsutskottet (M), och Elisabeth Thand
Ringqvist, vd Företagarna, medverkar.

Läs gärna följande publikationer som ligger till grund för föreläsningen:
1. Boken "Ägarbeskattningen och företagandet"
2. Policyartikeln "Optioner, beskattning och entreprenöriellt företagande"
3. Artikeln "Entrepreneurship and the theory of taxation"

oh
 - Presentation
Information
 - Magnus Henreksons senaste artikel
Information
 - Referat från Henreksons Estradföreläsning 2008-11-19
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör