Matiga innovationer

- Om potentialen inom svensk livsmedelsindustri

Datum: 23 maj 2012

Föreläsare: Teknologie doktor Märit Beckeman och ekonomie doktor Magnus Nilsson, båda från Lunds universitet

Om föreläsningen: Livsmedelssektorn är en lågteknologisk bransch med generellt sett blygsam innovationstakt. Alla vill ha fler innovationer, men få diskuterar hur man ska nå dit och vem som ska göra det. Ett skäl till den låga innovationstakten är att de olika aktörerna inte har förtroende för varandra, och därför inte samarbetar i så stor utsträckning. Men branschen har potential.

Skåne är den region i landet som har störst andel verksamheter inom livsmedel. En anledning till att man har lyckats bra är just samarbeten mellan olika aktörer i innovationssystemet, till exempel företag och universitet. Genom att se hur de har arbetat över tid ges en viktig förklaring till varför Skåne blivit en av de främsta regionerna när det gäller innovation och kunskapsutveckling inom livsmedel.

Under föreläsningen ges exempel på hur nya innovationer har uppstått i gränslandet mellan olika aktörsgrupper. Föreläsarna ger även förslag på hur man skulle kunna öka innovationen genom att hitta fler vägar till samarbete i hela produktionskedjan och involvera en vidare grupp av intressenter, inklusive konsumenter.

Föreläsningen kommenteras av Mats Lönne, vd och grundare till Otto som hemlevererar färsk, ekologisk barnmat. ”Otto är ett bra exempel på öppen innovation med flera samarbetspartners och engagerade föräldrar”, säger Lönne.

Efter föreläsningen bjuder vi traditionsenligt på bubbel och jordgubbar!

oh
 - Märit Beckeman
oh
 - Magnus Nilsson
Information
 - Märit Beckemans avhandling
Information
 - Magnus Nilssons profil på Vem gör vad?
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör