Entreprenörskap i spåren av offentlig sektors omvandling

Datum: 23 april 2009

Föreläsare: Docent Malin Tillmar, Linköpings universitet

Om föreläsningen: Förhoppningarna är stora på ökat entreprenörskap och företagande i spåren av den pågående omvandlingen av offentlig sektor. Nya marknader växer fram för tjänster som tidigare har producerats av det offentliga, som till exempel vård- och omsorg. Vad säger forskningen? Vilka är erfarenheterna? Hur ser villkoren ut för småföretagen på dessa så kallade offentliga marknader?

Under föreläsningen diskuteras förutsättningarna för ökat entreprenörskap och småföretagande, på kort och lång sikt. Fallstudier med exempel från olika marknadsmodeller, som entreprenadupphandlingar och kundvalssystem, presenteras. I vilken utsträckning bevittnar vi det entreprenörskapsforskaren Schumpeter kallade ”kreativ förstörelse”? Och i vilken utsträckning är det förstörelse av kreativitet vi ser?

oh
 - Presentation
Information
 - Information
Information
 - Information
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör