Mätning av innovation får innovation att hända i praktiken

Datum: 21 oktober 2020

Föreläsare: Docent Jennie Björk, KTH och professor Johan Frishammar, Luleå tekniska universitet.

Om föreläsningen: Få företag och organisationer är innovationsstarka – d.v.s. kraftfulla, uthålliga och skickliga i sitt innovationsarbete. Innovation driver uthålliga konkurrensfördelar mer än någon annan faktor, men alltför många företag misslyckas med sina innovationssatsningar. Trots att resurser skjuts till och mål och strategier formuleras så blir utfallet ofta en besvikelse. Ett huvudskäl till det är att få företag mäter och följer upp de innovationssatsningar som görs.

Om innovationsmätning görs på rätt sätt kan den bidra till att företag och organisationer blir innovationsstarka. Utan mätning blir det däremot svårt att veta vilka insatser och resurser som leder till att visionen och de övergripande målen uppfylls. Talesättet ”What get’s measured gets done” stämmer alltså ganska bra!
Föreläsningen bygger på forskning publicerad i bland annat MIT Sloan Management Review samt på svenska i boken ”Innovationsstark” Under webbinariet presenterar författarna ett ramverk och en arbetsmetodik för innovationsmätning och ger råd kring hur innovationsmätning går till i praktiken.

Under webbinariet kommer Björk och Frishammar att diskutera frågor som:
• Vad är innovationsmätning?
• Hur går innovationsmätning till i praktiken?
• Vilka olika mått- och mätetal finns tillgängliga?

Det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor till föreläsarna.

oh
 - Presentation
Information
 - Sammanfattande artikel om webbinariet
Information
 - Ladda ner boken
Information
 - Jennie Björk föreläste med Mats Magnusson 2019
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör