Del 1
Del 2

Sociala normer och företagstillväxt

Datum: 13 maj 2009

Föreläsare: Professor Frédéric Delmar, EM Lyon, Frankrike och Institutet för Näringslivsforskning, samt Karl Wennberg, Imperial College London och Handelshögskolan i Stockholm

Om föreläsningen: Sverige har högre andel egenföretagare än många andra OECD-länder. Men nivån av företag som vill växa är förhållandevis låg. Vidare är merparten av Sveriges företagare kombinatörer – de är anställda som driver företag vid sidan av sin ordinarie verksamhet. Så frågan är: Var ska tillväxten och de nya arbetstillfällena komma ifrån?

Under denna föreläsning söker Frédéric Delmar och Karl Wennberg svaren med hjälp av en ny, beteendevetenskaplig tillväxtmodell. Den tar bland annat fasta på att företagare jämför sig med andra som befinner sig i en liknande situation. Det innebär att sociala aspekter starkt formar företagarnas tillväxtbeteende och tillväxtambitioner.

Resultaten är intressanta för alla som vill veta mer om hur vi kan öka företagandet i samhället, och vilka sociala faktorer som underlättar en sådan ökning.

oh
 - Presentation
Information
 - Information
Information
 - Information
Information
 - Information
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör