Äldres företagande – vad bidrar det till och för vem?

Datum: 12 november 2020

Föreläsare: Professor emerita Carin Holmquist, Handelshögskolan i Stockholm och professor emerita Elisabeth Sundin, Linköpings universitet.

Om föreläsningen: Sverige har en stor andel äldre företagare, hela 13% av de som är 66-70 år driver företag, jämfört med 4% av de som är 26-30 år. Vilka av de äldre är det då som startar företag och vad är orsaken till att de väljer företagande? Finns det en outnyttjad resurs bland seniorerna?

Under det kostnadsfria Estrad:webbinariet kommer Carin Holmquist och Elisabeth Sundin att presentera fakta från projektet ”Äldre som företagare”. I projektet har ett stort antal studier genomförts som bidragit till värdefull ny kunskap kring äldres företagande. Studierna bygger både på kvantitativa data från SCB och på kvalitativa data från intervjuer med företagare.

Under webbinariet kommer bland annat följande frågor att belysas:
• vem är ”äldre”?
• vad kännetecknar de äldre som företagare, homogenitet eller heterogenitet?
• vad säger äldres företagande om företagande i allmänhet? Vilka likheter och/eller skillnader finns?
• är företagande ett sätt för äldre att undkomma åldersdiskriminering på arbetsmarknaden?
• är företagande ett sätt för äldre att ”äntligen” få göra något de länge drömt om?
• vad betyder äldres företagande för ekonomin?

Det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor till föreläsarna.

oh
 - Presentation
Information
 - Sammanfattande artikel om webbinariet
Information
 - Mer om Carin Holmquist
Information
 - Mer om Elisabeth Sundin
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör