Del 1
Del 2

Entreprenörskap i etablerade företag

– en nödvändighet för överlevnad

Datum: 11 september 2012

Föreläsare: Professor Ivo Zander, Uppsala universitet

Om föreläsningen: Att ta fram nya produkter och tjänster är en förutsättning för företagens långsiktiga överlevnad. Särskilt i dagens hårda globala konkurrens. Så vad bestämmer vilka produkter och tjänster som faktiskt utvecklas? Och hur står det egentligen till med förnyelseviljan i svenska företag?

Under föreläsningen tar Ivo Zander upp ett antal förnyelseverktyg som företag kan använda sig av. Frågan är bara om de räcker till i den utmaning som vi står inför. Nya konkurrenter från en rad utvecklingsländer ställer nya krav på svenska företags strategi och organisation. Bland annat när det gäller den typ av produkter och tjänster som efterfrågas på marknader där köpkraften initialt är begränsad.

Framtidsprognosen ser inte helt positiv ut, menar Ivo Zander. Föredraget avslutas därför med några allmänna reflektioner kring de krav som ställs för långsiktig överlevnad i den internationella konkurrensen.

oh
 - Presentation
Information
 - Ivo Zanders profil på Vem gör vad?
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör