Del 1
Del 2

Kreativitet, kvalitet och konkurrenskraft

Datum: 23 januari 2013

Föreläsare: Docent Johan Jansson och professor Dominic Power, Uppsala universitet

Om föreläsningen: Framgång byggs inte bara av forskning, teknisk utveckling och innovation. För att förklara till exempel en films eller ett modeplaggs framgång måste vi se till andra, mer svårfångade, aspekter. En sådan aspekt är kopplingen till ”kreativitet” och ”kvalitet”.

Föreläsningen utgår från forskning inom kulturella och kreativa näringar. Konkurrenskraft inom dessa näringar uppnås sällan utan kvalitet av världsklass, konstaterar Johan Jansson och Dominic Power. Kvalitetsbegreppet som sådant relaterar snarare till traditionellt hantverk än till ständig innovation. Många produkter med stark anknytning till kvalitet har också tydlig koppling till specifika platser, exempelvis champagne, schweiziska klockor och tyska bilar.

Under föreläsningen diskuteras företags konkurrenskraft utifrån ett kvalitetsperspektiv med exempel från företag, verksamheter och företeelser inom kulturella näringar och kulturekonomi.

oh
 - Presentation
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör