Del 1
Del 2

Ägarskiftet som möjlighet

Datum: 19 februari 2013

Föreläsare: Ekonomie doktor Kajsa Haag och professor Leif Melin, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, samt filosofie doktor Christine Tidåsen, Linnéuniversitetet

Om föreläsningen: Familjeföretagen är ett stort och brokigt släkte. Det är världens vanligaste företagsform, och företagen finns i alla storlekar, branscher och åldrar. I debatten om familjeföretag hamnar fokus ofta på problem och konflikter, särskilt i samband med generationsskiften. Visst finns det fallgropar, men ägar- och ledarskiften rymmer också stora möjligheter. Företagen präglas av en särskild familjeägarlogik som ger långsiktighet och tydlighet. Genom att se skiftet som en entreprenöriell process finns mycket att vinna, menar föreläsarna.

Under föreläsningen ger de inledningsvis en överblick av hur familjeföretagsforskningen utvecklats med fokus på ägar- och ledarskiften. Därefter går de in på olika aspekter av generationsskiften, och särskilt de positiva utvecklingsmöjligheterna.

Det kommer dels att handla om familjen och den interna mikropraktiken. Vad händer när man ser skiftet som en indirekt och pågående vardagsprocess? Hur kan företaget utvecklas av att familjemedlemmar ur olika generationer jobbar tillsammans?

Dels handlar det om nätverkets betydelse. Hur kan man revitalisera ett familjeföretag under generationsskiftet, genom att väva in medarbetare, kunder, leverantörer, revisorer och andra externa aktörer?

oh
 - Kajsa Haag
oh
 - Christine Tidåsen
oh
 - Leif Melin
Information
 - Artikeln Skifta schysst – Generationsskiftet som möjlighet
Information
 - Artikel om Christine Tidåsens avhandling
Information
 - Porträtt av Leif Melin
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör