Del 1
Del 2

Företagande på landsbygden – mer än en livsstil

Datum: 11 mars 2013

Föreläsare: Professor Martin Andersson och docent Caroline Wigren-Kristoferson, Lunds universitet. Landsbygdsföretagaren Frida Jönsson och Christel Gustafsson, Jordbruksverket, medverkar också.

Om föreläsningen: Många företag ligger utanför våra stora städer. Geografiskt avstånd till kunderna, dåliga kommunikationer, svårigheter att rekrytera rätt arbetskraft och höga investeringskostnader brukar lyftas fram som utmaningar för dessa företagare. Företagande på landsbygden kallas också ofta för livsstilsentreprenörskap – det vill säga företagarens fokus är snarare att ha en viss livsstil än att tjäna pengar. Men, stämmer dessa föreställningsbilder?

Under föreläsningen kopplas teorier om entreprenörskap och företagande i stad och på landsbygd till praktiska exempel, och begreppet landsbygd problematiseras.

Följande frågor kommer diskuteras:

  • Hur påverkar relationen mellan stad och land ett företag på landsbygden?
  • Vilka strategiska val är viktiga för verksamhetens utveckling?
  • Vilka utmaningar och möjligheter karaktäriserar entreprenörskap utanför städerna?

oh
 - Martin Andersson
oh
 - Christel Gustafsson
oh
 - Caroline Wigren-Kristoferson och Frida Jönsson
Information
 - Martin Anderssons sida på Vem gör vad?
Information
 - Caroline Caroline Wigren-Kristofersons avhandling
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör