”Can entrepreneurship be taught?” is the wrong question

Datum: 7 november 2006

Föreläsare: Dr Jonathan Levie, Hunter Centre for Entrepreneurship, University of Strathclyde, Skottland

Om föreläsningen: ”Kan man lära ut entreprenörskap?” Frågan är felaktigt ställd, menar Dr. Jonathan Levie som föreläser på Estrad 7 november. Enligt honom lyder den relevanta frågan: ”Kan man lära sig entreprenörskap?”, och han besvarar den med ett rungande ”JA”.

Levie är forskare och lärare vid Hunter Centre for Entrepreneurship, University of Strathclyde, Skottland, men har även ett förflutet som entreprenör. I sin undervisning använder han sig av så kallat erfarenhetsbaserat lärande. Det skiljer sig markant från traditionella undervisningsmetoder, och lämpar sig väl för att föra in entreprenörskap på såväl grundskole-, som gymnasie- och högskolenivån.

Jonathan Levie redogör för sin intressanta metod, och hur den har fungerat i olika utbildningsmiljöer. Under föreläsningen berättar han också om dess implikationer för studenter, lärare, entreprenörer, företagsrådgivare och policymakare.

Föreläsningen genomförs på engelska
This lecture will be held in English

oh
 - Presentation
oh
 - Presentation
Information
 - Information
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör