Del 1
Del 2

Därför är tillväxt i nya företag dåligt

Datum: 10 april 2013

Föreläsare: Professor Frédéric Delmar, Lunds universitet och IFN

Om föreläsningen: Tillväxt, lönsamhet och överlevnad. Tre önskvärda utkomster i alla entreprenöriella företag – men hur hänger de ihop? Vad påverkar vad?

Frédéric Delmar har mångårig erfarenhet av området. Hans forskning visar att graden av lönsamhet utgör den viktigaste faktorn för att säkerställa både tillväxt och överlevnad. Ändå betonar de flesta beslutsfattare överlevnad, och i viss utsträckning även tillväxt. Lyssnar de inte alls på företagarna, som i första hand strävar efter lönsamhet?

Under föreläsningen diskuterar Delmar det intima sambandet mellan tillväxt, lönsamhet och överlevnad, och hur sambandet förändras under företagets livscykel. Han tar också upp entreprenörernas riskvillighet – en viktig faktor som vi behöver mer forskning om. Riskvilligheten påverkar såväl graden av lönsamhet som chansen till tillväxt, och risken för misslyckande.

oh
 - Presentation
Information
 - Porträtt av Frédéric Delmar
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör