Disruptiva innovationer

– om Kodak moments och Nokias kollaps

Datum: 4 juni 2013

Föreläsare: Teknologie doktor Christian Sandström, Chalmers och Ratio

Om föreläsningen: Ny teknik kan vända upp och ner på företag, branscher och hela samhällen. På senare tid har allt fler områden påverkats av nya digitala innovationer. Kodak gick i konkurs 2012 efter en lång och utdragen kamp. Nokia missade övergången till smartphones och hamnade på efterkälken. Och historien upprepar sig. Varför är det så svårt för etablerade företag att hantera teknologiskiften? Och hur kan de bli bättre på att hålla sig à jour?

Under föreläsningen tar Sandström upp flera exempel på företag som missat att hänga med i utvecklingen när nya, så kallade disruptiva innovationer gjort intrång på marknaden. Begreppet disruptiva innovationer har rönt mycket uppmärksamhet de senaste åren och kan definieras som revolutionerande innovationer som sätter den existerande marknaden i gungning.

oh
 - Presentation
Information
 - Om Christian Sandströms avhandling
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör