Del 1
Del 2

Entreprenörskap och familjeföretag – en paradox?

Datum: 19 oktober 2009

Föreläsare: Professor Leif Melin och docent Mattias Nordqvist, Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Om föreläsningen: I Sverige, liksom i flertalet andra länder, utgör familjeföretagen en mycket stor andel av den totala företagspopulationen. Men kunskapen om, och förståelsen för, familjeföretagens villkor och konkurrenskraft är fortfarande bristfällig. Det gäller också kopplingen mellan entreprenörskap och familjeföretag. Familjeföretag betraktas ofta som entreprenörskapets motsats – en organisationsform karakteriserad av tradition, trögrörlighet och konservatism. Visst kan det vara så, men Leif Melin och Mattias Nordqvist menar samtidigt att entreprenörskap ofta är en mycket viktig del av familjeföretagandet, som förklarar många familjeföretags uthålliga tillväxt.

Föreläsarna fokuserar särskilt på utmaningen kring hur entreprenörskapet kan bibehållas och utvecklas över generationer, samt besvarar frågor som:

- Vilka uttrycksformer har entreprenörskap i familjeföretag?
- Vad karakteriserar entreprenöriella, och icke-entreprenöriella, familjeföretag?
- När kan man tala om en entreprenöriell företagarfamilj?

Denna föreläsning är intressant för alla som vill veta mer om sambanden mellan entreprenörskap och familjeföretag, samt önskar få en ökad förståelse för företagarfamiljers betydelse för entreprenörskapet, både i enskilda företag och för samhället i stort.

oh
 - Presentation
Information
 - Information
Information
 - Information
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör