Del 1
Del 2

Entreprenören – mellan förhoppningar och realitet

Datum: 20 november 2013

Föreläsare: Professor Alexandra Waluszewski, Uppsala universitet

Om föreläsningen: De politiska förhoppningarna på vad entreprenörer kan åstadkomma har förmodligen aldrig varit så stora som nu. Samtidigt har den rådande forsknings- och innovationspolitiken väldigt lite att säga om hur potentiella innovatörer ska realisera de processer som de är engagerade i. Det menar professor Alexandra Waluszewski, Uppsala universitet.

20 november kommer hon till Estrad för att diskutera hur entreprenörskapet hamnar i kläm mellan politiska förhoppningar och företagslandskapets realiteter. Hon menar att vi ofta bortser från de tekniska, sociala och ekonomiska strukturer som en ny innovation möter – och som entreprenörer måste förhålla sig till om de ska kunna bygga en storskalig produktion och användning.

Några av de frågor som kommer att ventileras under föreläsningen:
- Vilka förhoppningar ställs på entreprenörer i den rådande forsknings- och innovationspolitiken?
- Vilka hinder och drivkrafter medför det rådande, globala affärslandskapet för den som vill skapa innovation?
- Och vilken typ av forsknings- och innovationspolitik krävs, givet ett globalt sammankopplat affärslandskap?

Information
 - Alexandra skrev ”Åsikten” i Entré nr 3/4, 2003
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör