Entreprenörskap och psykisk ohälsa

Datum: 9 december 2013

Föreläsare: Professor Johan Wiklund, Syracuse University. Professor Anne-Liis von Knorring, Uppsala universitet, medverkar också.

Om föreläsningen: Det finns gott om anekdoter om entreprenörer som visat tecken på psykisk sjukdom, men det saknas systematisk forskning om kopplingen mellan entreprenörskap och psykisk ohälsa. Under denna föreläsning kommer professor Johan Wiklund diskutera sin pågående forskning om entreprenöriellt beteende hos människor med ADHD, autism, dyslexi och bipolär sjukdom.

Han konstaterar att sådana diagnoser kan orsaka stort personligt lidande och utgöra ett hinder för individen i arbetslivet. Per definition är psykisk ohälsa något avvikande och dysfunktionellt. Men det som anses onormalt och dysfunktionellt i ett sammanhang, kan vara funktionellt i ett annat.

Entreprenörskap erbjuder unika möjligheter för människor att själva forma sina arbeten på sätt som passar dem. Dessutom visar forskning att personer med psykisk ohälsa kan ha förmågor som andra saknar, vilket kan vara avgörande för framgångsrikt entreprenörskap. Wiklund kommer att diskutera potentialen i entreprenörskap för människor med psykisk ohälsa: Hur de via det kan skapa ett meningsfullt och framgångsrikt yrkesliv, och bidra till samhällsutvecklingen med nya affärsidéer.

Efter föreläsningen firar vi in julen med glögg och mingel!

oh
 - Johan Wiklund
oh
 - Anne-Liis von Knorring
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör