Håller företagsidén?

– Så klarar du hundåren

Datum: 8 december 2009

Föreläsare: Professor Magnus Klofsten och ekonomie doktor Charlotte Norrman, Linköpings universitet

Om föreläsningen: Ett företags första år beskrivs ofta som hundår. Det gäller att så snart som möjligt nå en position där sårbarheten minskar och företaget står på stadigare ben. Professor Magnus Klofsten kallar denna position för affärsplattform. Under presentationen beskriver Klofsten och Norrman på ett konkret sätt hur nya företag tidigt kan börja bygga för framtiden. Affärsplattformen består av åtta grundstenar: idé, produkt, marknad, organisation, kompetens, drivkrafter, kunder och övriga relationer.

Vi får också för första gången stifta bekantskap med ett praktiskt verktyg som entreprenörer kan använda för att bedöma sitt företags lönsamhet och överlevnadsförmåga.

oh
 - Presentation
Information
 - Porträtt av Magnus Klofsten
Information
 - Artikel om boken Affärsplattformen
Information
 - Artikel om Charlotte Norrmans avhandling
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör