Del 1
Del 2

Riskvilligt kapital – statens roll och entreprenörens perspektiv

Datum: 13 februari 2014

Föreläsare: Ekonomie doktor Sofia Avdeitchikova, Tillväxtanalys och universitetslektor Anders Isaksson, Chalmers

Om föreläsningen: Finansiering av nya och entreprenöriella satsningar är risky business, men någon måste göra det. Frågan är vilka aktörer som är bäst lämpade, och i vilka faser? Vad kan de tillföra det nya eller växande företaget? Sofia Avdetchikova och Anders Isaksson har båda studerat den svenska riskkapitalmarknaden under många år, och från olika synvinklar. 13 februari delar de med sig av sin samlade kunskap på Estrad.

Sofia Avdeitchikova kommer att prata om den svenska staten som finansiär av nya och unga företag. Hon sätter Sverige i relation till andra länder och diskuterar vilken roll staten kan ta som finansiär. Vad blir effekterna av statens agerande?

Anders Isaksson kommer i stället att utgå från entreprenörens perspektiv. Han har studerat drygt 150 avslutade venture capital-investeringar, både privata och statliga, och kommer att delge oss sina erfarenheter:

Vad händer med bolag som får venture capital?
Hur många klarar sig?
Växer de mer än andra bolag?
Vad anser entreprenörerna om investerarnas värdeskapande efter investeringen?
Tillför investerarna verkligen ”kompetent kapital”?

oh
 - Sofia Avdeitchikova
oh
 - Anders Isaksson
Information
 - Anders Isaksson i Vem gör vad?
Information
 - Sofia Avdeitchikova i Vem gör vad?
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör