Del 1
Del 2

Tillbaka till framtiden

– Om avknoppningar från svenska universitet och högskolor

Datum: 25 januari 2010

Föreläsare: Docent Jonas Gabrielsson, CIRCLE, och ekonomie doktor Marie Löwegren, Ekonomihögskolan, båda vid Lunds universitet

Om föreläsningen: Nya företag med ursprung i forskning från svenska universitet och högskolor – så kallade avknoppningar – ses ofta som framtidens hopp. Bland annat har deras tillväxtpotential och betydelse för regional ekonomisk utveckling lyfts fram i den näringslivspolitiska debatten. Men en del föreställningar om dessa avknoppningar saknar än så länge bred empirisk uppbackning.

Många föreställningar baseras på resultat från utländska studier, medan kunskapen om svenska avknoppningar i mångt och mycket är begränsad. Under presentationen ger Gabrielsson och Löwegren sina perspektiv på avknoppningar från svenska universitet och högskolor. Bland annat diskuterar de avknoppningarnas förekomst bland nystartade företag, deras roll i innovationssystemet, samt deras långsiktiga utveckling och tillväxt.

oh
 - OH-presentation Jonas Gabrielsson
oh
 - OH-presentation Marie Löwegren
Information
 - Artikel om Jonas Gabrielssons avhandling
Information
 - Artikel om Marie Löwegrens avhandling
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör