Googlemodellen

– att leda för innovation i en snabbföränderlig värld

Datum: 7 april 2014

Föreläsare: Teknologie doktor Annika Steiber, Strategos Inc.

Om föreläsningen: Managementmodellerna ser ungefär likadana ut i dag, som de gjorde under den industriella eran. Men i vår snabbföränderliga värld krävs nya sätt att leda. Särskilt om man vill vara ett konkurrenskraftigt och innovativt företag.

Google räknas som en av de verkligt innovativa organisationerna i världen. Företaget har utvecklat en oortodox managementmodell, baserad på en uppsättning alternativa principer som har identifierats som viktiga vid företagsledning i en snabbföränderlig värld. Google utmanar det traditionella ledarskapet, och kan mycket väl vara dagens motsvarighet till GM under 1920- talet eller Toyota på 1980-talet.

Annika Steiber har, som en av mycket få forskare, fått tillträde till Googles huvudkontor Googleplex. Hon har djupintervjuat anställda om företagets unika kultur och ledningsmodeller. Resultaten presenteras under denna föreläsning.

Information
 - Annika Steiber i Vem gör vad?
Information
 - Artikel om Annika Steibers avhandling
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör