Del 1
Del 2

Ensam är inte alltid starkast

– Om företagande i team

Datum: 16 februari 2010

Föreläsare: Ekonomie doktor Karin Hellerstedt, Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt ekonomie doktor Tommy Larsson Segerlind, Södertörns högskola

Om föreläsningen: Föreställningen om den ensamma entreprenören är spridd, såväl i samhällsdebatten som inom forskningen. Alternativet att man också kan starta företag tillsammans med andra skulle behöva framhävas mer, anser Karin Hellerstedt och Tommy Larsson Segerlind. De disputerade 2009, på varsin avhandling som rör team-baserat entreprenörskap. Under föreläsningen berättar de om aktuell forskning inom området, med fokus på frågor om teamets sammansättning, betydelsen av tillit och förtroende, inträde/utträde av medlemmar, venture team-processen, innovationsprocessen, konflikter, och upplösningen av teamet.

oh
 - Karin Hellerstedt
oh
 - Tommy Larsson Segerlind
Information
 - Artikel om Karin Hellerstedts avhandling
Information
 - Artikel om Tommy Larsson Segerlinds avhandling
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör