Entrepreneurship and Small Business Research Institute
– Disseminates knowledge on entrepreneurship, innovation and small business
citatI found that my involvement in ESBRI helped me to see how academic ideas can be thoughtfully transformed into useful policy and practice."
Professor Bill Gartner, Clemson University, USA

Coming Lectures

An English title means that the lecture is held in English.

Mätning av innovation får innovation att hända i praktiken

Mätning av innovation får innovation att hända i praktiken

When: Wednesday October 21, 2020, 10.00-11.00
Where: Zoom – vi skickar länk till alla anmälda ett par timmar innan
Lecturer: Docent Jennie Björk, KTH och professor Johan Frishammar, Luleå tekniska universitet.

About the lecture: Få företag och organisationer är innovationsstarka – d.v.s. kraftfulla, uthålliga och skickliga i sitt innovationsarbete. Innovation driver uthålliga konkurrensfördelar mer än någon annan faktor, men alltför många företag misslyckas med sina innovationssatsningar. Trots att resurser skjuts till och mål och strategier formuleras så blir utfallet ofta en besvikelse. Ett huvudskäl till det är att få företag mäter och följer upp de innovationssatsningar som görs.

Om innovationsmätning görs på rätt sätt kan den bidra till att företag och organisationer blir innovationsstarka. Utan mätning blir det däremot svårt att veta vilka insatser och resurser som leder till att visionen och de övergripande målen uppfylls. Talesättet ”What get’s measured gets done” stämmer alltså ganska bra!
Föreläsningen bygger på forskning publicerad i bland annat MIT Sloan Management Review samt på svenska i boken ”Innovationsstark” Under webbinariet presenterar författarna ett ramverk och en arbetsmetodik för innovationsmätning och ger råd kring hur innovationsmätning går till i praktiken.

Under webbinariet kommer Björk och Frishammar att diskutera frågor som:
• Vad är innovationsmätning?
• Hur går innovationsmätning till i praktiken?
• Vilka olika mått- och mätetal finns tillgängliga?

Det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor till föreläsarna.

Register here

Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

PLEASE NOTE: The number of seats is limited. We process registrations on a first-come-first-serve basis. Registration is binding. The lectures are free of charge, but if you register without participating you will be charged an administrative fee of 400 Swedish kronor.

Welcome!