Entrepreneurship and Small Business Research Institute
– Disseminates knowledge on entrepreneurship, innovation and small business
citatESBRI helped to bring an international dialogue about entrepreneurship scholarship to the forefront among academics, public policy makers and entrepreneurs."
Professor Bill Gartner, Clemson University, USA

Coming Lectures

An English title means that the lecture is held in English.

Lärdomar från framgångsrika företag i Norrlands inland

Lärdomar från framgångsrika företag i Norrlands inland

When: Wednesday January 27, 2021, 10.00-11.00
Where: Zoom – vi skickar länk till anmälda ett par timmar innan
Lecturer: -

About the lecture: Entreprenörskap är centralt för att samhällen och bygder ska leva. Vi har alla hört talas om Gnosjö och Silicon Valley som lysande exempel på att entreprenörskap leder till goda miljöer där entreprenörskapet genererar mer entreprenörskap. Men så ser det inte ut överallt. Villkoren för företagande är olika på olika ställen, vilket bland annat framgår av Svenskt Näringslivs årliga ranking av landets kommuner. Lands- och glesbygd har ofta sämre förutsättningar för företagande. Det gäller till exempel många kommuner i Norrlands inland.

En paradox finner vi i det faktum att många blomstrande företag etableras och verkar där vi minst skulle förvänta oss det. Sådana företag kan med rätta benämnas som maskrosföretag. Under webbinariet presenteras resultaten från en forskningsstudie av tolv framgångsrika företag i Norrlands inland, från Övertorneå i norr till Ovanåker i söder. De studerade företagen har alla huvuddelen av sin omsättning utanför hemkommunen, de är alla relativt nystartade och de har alla anställda.

Några av de frågor som kommer att diskuteras:
-Vad är det som gör att entreprenörer har lyckats bygga företag på platser där det enligt många är dömt att misslyckas?
-Vad gör entreprenörerna för att hantera de nackdelar som långa avstånd och brist på infrastruktur medför?
-Vilka åtgärder behövs för att ännu fler entreprenörer ska starta och driva företag i Norrlands inland?

Det finns möjlighet för dig som deltagare att ställa frågor.

Observera att regler för avanmälan och den administrativa avgiften enbart gäller för fysiska event, inte för webbinarier.

Register here

Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

PLEASE NOTE: The number of seats is limited. We process registrations on a first-come-first-serve basis. Registration is binding. The lectures are free of charge, but if you register without participating you will be charged an administrative fee of 400 Swedish kronor.

Welcome!