Entrepreneurship and Small Business Research Institute
– Disseminates knowledge on entrepreneurship, innovation and small business
citatI found that my involvement in ESBRI helped me to see how academic ideas can be thoughtfully transformed into useful policy and practice."
Professor Bill Gartner, Clemson University, USA

Coming Lectures

An English title means that the lecture is held in English.

Så jobbar digitala entreprenörer

Så jobbar digitala entreprenörer

When: Tuesday December 11, 2018, 15.00-17.00
Where: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm
Lecturer: PhD Hanna von Schantz, Stockholm University. Panelists: Anne Lidgard, Vinnova and Mattias Wiggberg, KTH.

About the lecture: Vi står i dag inför en rad omvälvande samhällsförändringar som ökar kraven på att ställa om till nya sätt att arbeta och skapa värde. Digitalisering, globalisering, urbanisering och klimatutmaningar är några av de faktorer som driver på utvecklingen.

Just digitaliseringen har påverkat och fortsätter att påverka de flesta industrier. Vi ser ständigt nya företag som både formar och verkar på helt nya marknader. Många har affärsidéer som vi inte hade kunnat förutse ens i vår vildaste fantasi. I hjärtat av satsningarna ligger beslut som bygger på individers kreativitet, risktagande och agerande på nya idéer och affärsmöjligheter.

Baserat på sin doktorsavhandling diskuterar Hanna von Schantz entreprenöriella processer i det digitala landskapet, med fokus på hur affärsmöjligheter växer fram och kommersialiseras:

- Hur navigerar entreprenörer och företagsledare i ett landskap som är i ständig förändring?
- Vad händer under resans gång?
- Och hur skapar de affärsmöjligheter kopplade till nya förutsättningar och en oviss framtid?

Föreläsningen berör inte enbart entreprenörer, utan riktar sig även till företagsledare och medarbetare i mer etablerade verksamheter. Hanna von Schantz kommer att belysa potentialen i ny teknik och berätta hur den kan omvandlas till affärsmöjligheter genom ett mer entreprenöriellt arbetssätt.

Register here

Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

PLEASE NOTE: The number of seats is limited. We process registrations on a first-come-first-serve basis. Registration is binding. The lectures are free of charge, but if you register without participating you will be charged an administrative fee of 400 Swedish kronor.

Welcome!