Entrepreneurship and Small Business Research Institute
– Disseminates knowledge on entrepreneurship, innovation and small business
citatESBRI helped to bring an international dialogue about entrepreneurship scholarship to the forefront among academics, public policy makers and entrepreneurs."
Professor Bill Gartner, Clemson University, USA

Coming Lectures

An English title means that the lecture is held in English.

Intraprenörskap – en dold potential i svenska bolag

Intraprenörskap – en dold potential i svenska bolag

When: Tuesday January 23, 2018, 15.00-17.00
Where: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm
Lecturer: Associate Professor Katarina Blomkvist and Professor Ivo Zander, Uppsala University

About the lecture: Förnyelse är avgörande för att företag ska kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig omvärld. I Sverige läggs stort politiskt och ekonomiskt fokus på skapandet av nya startups. Intraprenörskap – förnyelse inom redan etablerade företag – ägnas betydligt mindre uppmärksamhet. Det är olyckligt, menar Katarina Blomkvist och Ivo Zander, som ser en stor potential i svenskt intraprenörskap.

Under föreläsningen kommer de att presentera ny forskning som kartlägger förnyelsekraften hos svenska företag, och vilka faktorer som skapar ett framgångsrikt intraprenörskap. Blomkvist och Zander ingår i forskargruppen bakom rapporten ”Intraprenörskapskompassen 2017”. Studien baseras på mer än 4 000 enkätsvar från privatanställda i svenska företag, kombinerat med över 100 djupintervjuer med chefer på svenska mellanstora och stora företag.

Föreläsarna kommer att belysa frågor som:
- Vem är intraprenören?
- Från vilka delar av företaget utgår intraprenörskapet?
- Hur skiljer sig intraprenörskapet mellan små, mellanstora och stora företag?
- Hur varierar förutsättningarna för intraprenörskap över branscher?

De kommer också att berätta vilka organisatoriska faktorer som främjar respektive hindrar ett levande intraprenörskap – och hur du kan påverka dem för att utveckla ditt företags intraprenöriella förmåga.

Register here

Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

PLEASE NOTE: The number of seats is limited. We process registrations on a first-come-first-serve basis. Registration is binding. The lectures are free of charge, but if you register without participating you will be charged an administrative fee of 400 Swedish kronor.

Welcome!