Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Global Entrepreneurship Week

Under Global Entrepreneurship Week (GEW) medverkar fler än 170 länder för att lyfta fram betydelsen av entreprenörskap och innovation.

Global Entrepreneurship Week (GEW)

I november samlas miljontals människor runt hela världen i vad som bäst kan beskrivas som en ständigt växande entreprenöriell rörelse – för att skapa nya idéer, och hitta nya sätt att göra saker på. GEW skickar en global uppmaning: Att inspirera till entreprenörskap och innovation, och att sätta avtryck.

12-18 november hålls den officiella GEW-veckan 2018, men hela november räknas in i GEW-perioden. Tanken är att sammanföra människor över hela världen genom lokala, nationella och globala aktiviteter som syftar till att uppmärksamma entreprenörskap, innovation och kreativitet. Entreprenörer, pedagoger, studenter, ungdomar och beslutsfattare deltar i en stor rad aktiviteter – allt från enskilda möten till storskaliga konferenser.

ESBRI har från och med våren 2013 tagit över som svensk värd för GEW. Genom detta initiativ vill vi inspirera nästa generations entreprenörer och samhällsutvecklare.