Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI Sverige lever vi livet som om vi skulle ha fyra jordklot
Läs Marias inlägg på esbribloggen
Nyhetsbild: Adhd – en tillgång för entreprenörskap?

Adhd – en tillgång för entreprenörskap?

Vad finns det för gemensamma drag hos människor med adhd och entreprenörer? Kan impulsivitet vara en tillgång för startups? Frågorna får svar på Estrad 16 mars då Johan Wiklund, Syracuse University, USA, kommer och berättar om sin spännande forskning. Varmt välkommen! Läs mer
Nyhetsbild: Entreprenörens erfarenheter formar företaget

Entreprenörens erfarenheter formar företaget

"Trots att man vet att alla företag är olika bemöts de på samma sätt. Jag tror att vi skulle tjäna på att inkubatorerna blev mer flexibla, att de lyssnade mer på entreprenörerna och förstod vilket stöd de behöver." Det säger Hanna Rydehell som har disputerat på Chalmers. Läs mer
Nyhetsbild: Webb-tv: Cirkulära affärsmodeller

Webb-tv: Cirkulära affärsmodeller

RISE-forskaren Thomas Nyström föreläste tillsammans med kollegorna Derek Diener och Ann-Charlotte Mellquist på Estrad 20 februari. De berättade om viktiga vägval och möjligheter vid en omställning från linjära till cirkulära affärsmodeller. Läs mer
Nyhetsbild: Sverige missar viktiga immateriella tillgångar

Sverige missar viktiga immateriella tillgångar

"I dag har alldeles för få aktörer full kännedom om sina immateriella tillgångar. Ännu färre tar strategiska beslut om hur tillgångarna ska hanteras för att värdet ska maximeras." Det skriver Peter Strömbäck, gd PRV, under vinjetten "Åsikten" i senaste Entré. Läs mer
Nyhetsbild: ”Skandinaviskt entreprenörskap är kunskapsintensivt”

”Skandinaviskt entreprenörskap är kunskapsintensivt”

Astrid Heidemann Lassen är en företagsnära forskare som bland annat intresserar sig för skillnader mellan digitala entreprenörer och traditionella industrier. "Trots att de digitala företagen är mindre, är de mer lönsamma", konstaterar hon. Läs mer
Nyhetsbild: ”Låt studenterna skapa kunskap och mening”

”Låt studenterna skapa kunskap och mening”

Kan man vara bildad i entreprenörskap? Rasmus Rahm funderar över frågan i sin avhandling. Han har jämfört studenter som har deltagit i entreprenörskapsutbildning, med studenter som inte gjort det. Resultaten överraskar. Läs mer

Entreprenörskap, innovation & småföretag

ESBRI arbetar med kunskaps- spridning inom området innovation, småföretag och entreprenörskap. Läs mer
Knowledge-Based Social Entrepreneurship – Understanding Knowledge Economy, Innovation, and the Future of Social Entrepreneurship

Knowledge-Based Social Entrepreneurship – Understanding Knowledge Economy, Innovation, and the Future of Social Entrepreneurship

Kunskapsintensiva företag inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har drivit den snabba tekniska utvecklingen, några har blivit störst i världen på mindre än 30 år. Samma entreprenöriella mindset kan bidra till att lösa världens sociala utmaningar. Det menar Mitt Nowshade Kabir, författ... Läs mer
Stora inköpssystem missar små aktörer

Stora inköpssystem missar små aktörer

Elektroniska marknadsplatser, i det här fallet internetbaserade system där större organisationer gör sina inköp, kan enkelt förbättras till nytta för både köpare och säljare. Det a... Läs mer
Nytt i Kunskapsbanken
Mest lästa artiklar nu