Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDet finns inget generellt facit för hur man gör affärer med amerikaner – tyvärr!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Nyhetsbild: Sverige missar viktiga immateriella tillgångar

Sverige missar viktiga immateriella tillgångar

"I dag har alldeles för få aktörer full kännedom om sina immateriella tillgångar. Ännu färre tar strategiska beslut om hur tillgångarna ska hanteras för att värdet ska maximeras." Det skriver Peter Strömbäck, gd PRV, under vinjetten "Åsikten" i senaste Entré. Läs mer

LIVE 20/2 15:00 | Cirkulära affärsmodeller för entreprenörer

Läs mer
Nyhetsbild: Adhd – en tillgång för entreprenörskap?

Adhd – en tillgång för entreprenörskap?

Vad finns det för gemensamma drag hos människor med adhd och entreprenörer? Kan impulsivitet vara en tillgång för startups? Frågorna får svar på Estrad 16 mars då Johan Wiklund, Syracuse University, USA, kommer och berättar om sin spännande forskning. Varmt välkommen! Läs mer
Nyhetsbild: ”Skandinaviskt entreprenörskap är kunskapsintensivt”

”Skandinaviskt entreprenörskap är kunskapsintensivt”

Astrid Heidemann Lassen är en företagsnära forskare som bland annat intresserar sig för skillnader mellan digitala entreprenörer och traditionella industrier. "Trots att de digitala företagen är mindre, är de mer lönsamma", konstaterar hon. Läs mer
Nyhetsbild: ”Låt studenterna skapa kunskap och mening”

”Låt studenterna skapa kunskap och mening”

Kan man vara bildad i entreprenörskap? Rasmus Rahm funderar över frågan i sin avhandling. Han har jämfört studenter som har deltagit i entreprenörskapsutbildning, med studenter som inte gjort det. Resultaten överraskar. Läs mer
Nyhetsbild: Webb-tv: Gräsrotsinitiativ som växer

Webb-tv: Gräsrotsinitiativ som växer

Först ut på ESBRIs Estrad 2020 var Ester Barinaga och María José Zapata Campos. De gav en översikt över området socialt entreprenörskap, och berättade om hur gräsrotsinitiativ som table-banks och lokala valutor gör skillnad för människor på olika platser i världen. Empirin hämtar de bland annat från Kenya. Hela föreläsningen går att se som webb-tv. Läs mer

Entreprenörskap, innovation & småföretag

ESBRI arbetar med kunskaps- spridning inom området innovation, småföretag och entreprenörskap. Läs mer
A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation

A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation

Syftet med den bokserie som A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation ingår i, är att staka ut riktningar för framtida forskning och policy inom olika ämnen. Redaktörerna David Audretsch, Erik Lehmann och Albert Link har samlat ett gäng nordamerikanska och europeiska forskare som i 13 ka... Läs mer
Entreprenörens erfarenheter formar företaget

Entreprenörens erfarenheter formar företaget

Unga företag är resurssvaga och sårbara. Hur gör de för att etablera sig och utvecklas? Hanna Rydehell har studerat hur nya teknikbaserade företag drar nytta av sina interna och ex... Läs mer
Nytt i Kunskapsbanken
Mest lästa artiklar nu