Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatEftersom dessa individer ofta är impulsiva kan entreprenörskap vara ett passande yrkesval
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Nyhetsbild: Bilder kommunicerar hur företag skapar värde

Bilder kommunicerar hur företag skapar värde

Bildspråket är viktigt när man ska beskriva sitt företag – inte minst inför investerare. Men vilka bilder bör man använda? Emelie Havemos forskning ger tips på vägen. Läs mer
Nyhetsbild: Hållbar produktion kräver innovation och förnyelse

Hållbar produktion kräver innovation och förnyelse

I framtiden räcker det inte att optimera och effektivisera produktionen – det kommer att krävas förnyelse och innovation. Inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, visar Lisa Larssons forskning. Läs mer
Nyhetsbild: Digitalisering en utmaning för små fastighetsbolag

Digitalisering en utmaning för små fastighetsbolag

Mindre fastighetsbolag har svårt att hänga med i digitaliseringen. Men för de som är öppna för nya idéer finns stöd att få, menar Olli Kytömäki, KTH. Läs mer
Nyhetsbild: Höga skatter uppmuntrar entreprenörskap

Höga skatter uppmuntrar entreprenörskap

Vem vågar ta språnget och starta eget? Välfärdsstatens skyddsnät gör att fler satsar på entreprenörskap. Men det krävs också andra drivkrafter, visar Paula Roth i sin avhandling. Läs mer
Nyhetsbild: Familjens stöd viktigt för invandrade företagare

Familjens stöd viktigt för invandrade företagare

Personer med flyktingbakgrund som har starkt stöd från familj och vänner, har större sannolikhet att bli entreprenörer. Många invandrare har svårt att få lån för att starta verksamheter, visar Aliaksei Kazlous avhandling. Läs mer
Nyhetsbild: Lyckosam kombo att vara akademiker och företagare

Lyckosam kombo att vara akademiker och företagare

Personer som både forskar och driver företag drar nytta av sina erfarenheter och stärkas i båda rollerna. Det visar Marouane Bousfiha, Chalmers, i en pinfärsk avhandling om akademiskt entreprenörskap. Läs mer
Nyhetsbild: Tävla om 90 000 kronor i resestipendier!

Tävla om 90 000 kronor i resestipendier!

Har du skrivit årets bästa uppsats om innovation, kommersialisering och nyttiggörande? Tävla i Nytt&Nyttigt, arrangerad av ESBRI och Vinnova! Deadline: 25 juni. Läs mer

Entreprenörskap, innovation & småföretag

ESBRI arbetar med kunskaps- spridning inom området innovation, småföretag och entreprenörskap. Läs mer
Business Models and Strategy

Business Models and Strategy

Affärsmodellen kopplar samman faktorer i företaget som tillgångar, aktiviteter, struktur, kultur och kontrollmekanismer med allt som finns i organisationens omvärld: kunder, leverantörer, konkurrenter, teknisk utveckling, trender, politik och samhällsfenomen. Man kan säga att affärsmodellen definier... Läs mer
Regioners stöd till nya branscher måste anpassas

Regioners stöd till nya branscher måste anpassas

Vad händer när nya branscher möter gamla innovationssystem? Johan Miörners forskning visar hur entreprenörer kan bli proffs på att navigera bland regionala stödstrukturer – och för... Läs mer
Nytt i Kunskapsbanken
Mest lästa artiklar nu