Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatUtmärkande för KIE-företag är att de i stor utsträckning är beroende av personal med hög utbildning
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Nyhetsbild: ”Vi bygger en infrastruktur för lokala valutor”

”Vi bygger en infrastruktur för lokala valutor”

Professor Ester Barinaga vill inte bara studera sociala utmaningar – hon vill vara med och lösa problemen. För närvarande arbetar hon för att etablera lokala valutor i Kisumu, Kenya. Möt en social entreprenör och praktiknära forskare. Läs mer
Nyhetsbild: Flexibel export bygger kunskap

Flexibel export bygger kunskap

Att ett företag slutar exportera ska inte ses som ett misslyckande. Tvärtom, ett sådant beslut kan vara gynnsamt. Andrea Kuiken vill med sin avhandling fördjupa kunskapen om små och medelstora företags internationaliseringsmönster. Läs mer
Nyhetsbild: Globalt firande av entreprenörskap inlett

Globalt firande av entreprenörskap inlett

I år firas GEW, Global Entrepreneurship Week, i 170 länder världen över. Huvudfokus ligger på den "riktiga" veckan 18–24 november, men firandet pågår hela månaden. I det svenska kalendariet finns närmare 200 evenemang som du kan delta i. Haka på! Läs mer
Nyhetsbild: Webb-tv: Agtech - kan Sverige ta täten?

Webb-tv: Agtech - kan Sverige ta täten?

"Spårbarhetstrenden är en viktig konsumenttrend men också ett framväxande teknikområde", konstaterade Per Frankelius på Estrad 24 oktober. Temat var gröna innovationer, och vi fick också intressanta inspel från paneldeltagarna Carolina Axelsson, Jonas Engström och Karola Reuterström. Nu kan du ta del av Frankelius bilder och se hela föreläsningen i repris. Läs mer
Nyhetsbild: ”Det handlar om vår överlevnad”

”Det handlar om vår överlevnad”

De gröna näringarna är på väg in i en era där robotisering, elektrifiering, artificiell intelligens och big data är lika viktigt som agronomi och klassisk teknik. För att öka innovationstakten startas nu stora forsknings- och utvecklingsinitiativ i Sverige. Läs mer

Entreprenörskap, innovation & småföretag

ESBRI arbetar med kunskaps- spridning inom området innovation, småföretag och entreprenörskap. Läs mer
Informal Ethnic Entrepreneurship. Future Research Paradigms for Creating Innovative Business Activity

Informal Ethnic Entrepreneurship. Future Research Paradigms for Creating Innovative Business Activity

Den informella ekonomin ignoreras regelmässigt av akademin och ekonomiska auktoriteter, menar redaktörerna Veland Ramadani, Léo-Paul Dana, Vanessa Ratten och Abdylmenaf Bexheti. Detta trots att den informella ekonomin är avgörande för många människor och också påverkar nationers ekonomi. I Informal ... Läs mer
Moral är drivkraften bakom hållbarhetsarbete

Moral är drivkraften bakom hållbarhetsarbete

Fina visioner och mål långt fram i tiden, eller verklig förändring här och nu – om än i små steg. Tina Sendlhofer har studerat små och medelstora företags hållbarhetsarbete och ide... Läs mer
Nytt i Kunskapsbanken
Mest lästa artiklar nu