Konferensen Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företag

Program

Med reservation för ändringar.

9.30 Registrering öppnar. Kaffe och smörgås

10.00-10.05 Välkommen
Magnus Aronsson, vd ESBRI
Klas Rabe, programansvarig för Kulturella och kreativa näringar, Tillväxtverket

10.05-11.00 Samtal om entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar
Per Holm, programansvarig Kulturentreprenörsprogrammet, Umeå universitet
Ole Lützow-Holm, musiker, kompositör och lärare, Musikhögskolan i Göteborg
Emma Stenström, forskare och biträdande rektor, Handelshögskolan i Stockholm

11.00-11.45 Keynote
Gerald Lidstone, forskare och föreståndare, Institute for Cultural and Creative Entrepreneurship, University of London

11.45-12.15 Projektpresentationer och introduktion till seminarier

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.30 Parallella seminarier

1. Att implementera entreprenörskap i högre utbildning (sal: Congressen höger)
Bo-Erik Gyberg och Ann-Sofie Köping Olsson
Hur blir entreprenörskap en integrerad del i ett lärosätes olika utbildningar? Finns speciella utmaningar på konstnärliga och kulturella utbildningar? Hur får man gehör för dessa frågor bland kollegor och ledning? Ämnet diskuteras ur ett brett perspektiv, med skolledare, lärare och andra intresserade.

2. Forskning om kulturella och kreativa näringar (sal: Congressen vänster)
Emma Stenström
Resultaten från VINNOVAs forskningsprojekt om innovation, ledning och organisation i kulturella och kreativa företag presenteras. Detta utifrån boken ”Kreativt kapital” som producerats inom ramen för projektet, och som en del av regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar.

3. Nätverket NEKKU – att lära av varandra för utveckling av utbildning (sal: Team)
Louise Lindbom och Lars Lindkvist
Nätverket NEKKU syftar till att sprida erfarenheter som finns runtom i landet kring entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar. Utbytet inom nätverket ska i förlängningen främja studenternas möjligheter att kanalisera sina drivkrafter. Vilka frågor har diskuterats inom ramen för NEKKU? Hur har arbetssättet fungerat? Vad har vi lärt oss? Nätverkets deltagare berättar om möten och diskussioner som lärare och utbildningsansvariga har haft, och delar erfarenheter av att arbeta med entreprenörskap på kulturella och kreativa utbildningar.

4. Efter plugget – om studievägledning och inkubation (sal: Spirit)
Sara Berg, Per Holm, Sara Lönnroth och Mats Reinhold
Kulturella och kreativa utbildningar har länge brottats med frågor kring studenternas karriärmöjligheter efter examen. I Umeå har man utvecklat en arbetsmodell, inspirerad av konstutbildningen, som nu andra institutioner kan dra lärdom av. Här tror man inte på den gängse föreställningen att konstnärliga utbildningar behöver lära sig att vara mer entreprenöriella. Utan tvärtom, att andra utbildningar behöver arbeta mer konstnärligt för att utbilda självständiga, drivna och samskapande individer.

Inkubatorer är också en viktig bro mellan studietid och egenförsörjning. Transit Kulturinkubator presenterar sin verksamhet och hur man arbetar med att bistå verksamheter med konstnärlig kompetens i sin utveckling till ekonomiskt och konstnärligt bärkraftiga verksamheter.

14.30-15.00 Kaffepaus

15.00-16.15 Avslutande panelsamtal
Bo-Erik Gyberg, rektor för Stockholms dramatiska högskola
Ulrika Holmgaard, vd Svensk Scenkonst och tidigare kulturråd i Berlin
Berit Högman, riksdagsledamot (S)
Catalina Langborn, barockviolinist och grundare av Operabyrån
Lars Lindkvist, professor i organisation och ledarskap, Linnéuniversitetet
Marita Ljung, statssekreterare (C), Näringsdepartementet

Samtalsledare: Magnus Aronsson och Klas Rabe

16.15-17.00 Mingel

Talare
Speakers 2013
Några av talarna är Gerald Lidstone, föreståndare för Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship, University of London, Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm (och tidigare Konstfack) samt Lars Lindkvist, Linnéuniversitetet. Läs mer
Arrangörer
Arrangörer för konferensen Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företagKonferensen "Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företag" arrangeras av ESBRI och Tillväxtverket.