Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Tema: Kommersialisering

Tema: Kommersialisering

Akademisk kunskap ska nå ut och vara nyttig. Det är de flesta överens om. Allra helst ska forskningen kommersialiseras och leda till innovationer, som i sin tur ger tillväxt. Det kan ske genom samverkan, avknoppningar av nya företag, patentering och licensiering. Eller, som i fallet PET-centrum, genom att en hel forskargrupp säljs till näringslivet. Vi är bra på kommersialisering i Sverige, men inte lika bra på att mäta exakt vad som produceras när det gäller patent och innovation vid landets lärosäten. Entré nr 3-2017 hade kommersialisering som tema.

I den långa huvudtexten skrev vi om tre avhandlingar som tog upp ämnet på olika sätt. Inom temat rymdes även Åsiktsartikeln av Jonas Gabrielsson som publicerades i samma nummer, några kortare texter och en läs mera-lista. Du hittar dessa artiklar, och en mängd andra texter, boktips, filmklipp och annat, nedan. Vi har nämligen återkommit till ämnen som kommersialisering, samverkan och akademiskt entreprenörskap vid ett antal tillfällen under Entrés historia.

Artiklar från kommersialiseringstemat i Entré nr 3-2017

Kunskapsjakt med olika syften
Kunskapsjakt med olika syften
Entré nr 3, 2017 | Text: Jonas Gustafsson
”Studenter bär på innovationskraften”
”Studenter bär på innovationskraften”
Entré nr 3, 2017 | Text: Jonas Gabrielsson
 

Artiklar från tema om akademiskt entreprenörskap i Entré nr 4-2004

Företag i inkubator: a-klass eller b-lag?
Entré nr 4, 2004 | Text: Jonas Gustafsson
Här finns forskning om konst och företag
Entré nr 2, 2002 | Text: Jonas Gustafsson
 
 

Fler artiklar om kommersialisering, samverkan och akademiskt entreprenörskap

Höga förväntningar på svårmätt samverkan
Entré nr 2, 2017 | Text: Åse Karlén
Doktorander nyckel till entreprenöriellt universitet
Entré nr 2, 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Nytta driver svenska akademiker
Nytta driver svenska akademiker
Entré nr 2, 2014 | Text: Åse Karlén
Forskare saknar kunskap om patent
Entré nr 4, 2010 | Text: Åse Karlén
Avskaffat lärarundantag ökar inte patenteringen
Entré nr 4, 2006 | Text: Jonas Gustafsson
Forskningsglädje driver universitetens uppfinnarjockar
Entré nr 3, 2008 | Text: Åse Karlén
Mytbildning kring den svenska paradoxen
Entré nr 4, 2008 | Text: Åse Karlén
Forskare lär sig entreprenörskapa
Forskare lär sig entreprenörskapa
Entré nr 3, 2010 | Text: Jonas Gustafsson
Kommersialisering – inte så lätt som det låter
Kommersialisering – inte så lätt som det låter
Entré nr 4, 2010 | Text: Åse Karlén
Högpresterande forskare nyttiggör mest
Högpresterande forskare nyttiggör mest
Entré nr 3, 2011 | Text: Jonas Gustafsson
Behåll lärarundantaget
Entré nr 2, 2013 | Text: Åse Karlén
Hur bäst är Sverige?
Hur bäst är Sverige?
Entré nr 4, 2013 | Text: Jonas Gustafsson & Åse Karlén
”Samverkan gör forskningen nyttig”
Entré nr 3, 2012 | Text: Sofia Börjesson
 

Boktips

Academic Entrepreneurship in Europe
Mike Wright, Bart Clarysse, Philippe Mustar & Andy Lockett | 2007 | Edward Elgar
Akademiskt entreprenörskap - universitet och näringsliv i samverkan
Akademiskt entreprenörskap - universitet och näringsliv i samverkan
Magnus Henrekson & Nathan Rosenberg | 2000 | SNS Förlag
The Entrepreneurial University. Context and institutional change
The Entrepreneurial University. Context and institutional change
Redaktörer Lene Foss & David V Gibson | 2015 | Routledge
MIT and the Rise of Entrepreneurial Science
Henry Etzkowitz | 2002 | Routledge
Entreprenörskap och företagande i akademiska miljöer
Lars Bengtsson | 2006 | Studentlitteratur
 

Webb-tv

Akademiskt entreprenörskap
Akademiskt entreprenörskap
Estrad 9 april 2008
Jakten på ett nytt Google
Jakten på ett nytt Google
Estrad 13 januari 2009
Kommersialisering av universitetsforskning
Tillbaka till framtiden
Tillbaka till framtiden
Estrad 25 januari 2010
Intellektuella tillgångar
Intellektuella tillgångar
Estrad 18 januari 2011
Universities, patents and innovation
 
 

Övrigt

I Kunskapsbanken kan du söka efter ännu mer forskningsbaserad kunskap om kommersialisering.