Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatAlltid lika spännande att se hur den färdiga produkten blev. Och lite läskigt innan man vet om det blev bra…
Läs Åses inlägg på esbribloggen

Kunskapsbank

På banken förvarar man värdefulla saker. Genom åren har ESBRI producerat och sammanställt en hel del guldkorn från, framför allt svensk, entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Det är allt ifrån avhandlingssammanfattningar till Entréartiklar och boktips. Allt detta material har vi nu satt in i ESBRIs kunskapsbank.

Till skillnad från vanliga banker ligger resurserna i vår kunskapsbank inte inlåsta i något dammigt valv. Vi vill tvärtom att så många som möjligt ska kunna utnyttja den kunskap ESBRI har om entreprenörskaps- och småföretagsforskningen. Ta därför chansen att utnyttja Sverige bästa resurscentrum på området!

Med hjälp av sökfunktionen nedan kan du få fram en mängd material om just den del av forskningen som du är intresserad av, sorterat på olika kategorier. Om du istället vill se till exempel alla artiklar eller alla boktips - klicka på respektive kategori till vänster.

Kunskapsbanken erhåller stöd från Tillväxtverket och VINNOVA.

Senaste artiklarna

Värmland bygger kluster för digital hälsa

22 mar 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Med satsningen Digital Well etableras nu en miljö för utveckling av individanpassade digitala hälsotjänster. Den tioåriga satsningen finansieras av Vinnova och omfattar 148 mil... Läs mer
Mot en friskare framtid – institutionella utmaningar för vårdens entreprenörer

Mot en friskare framtid – institutionella utmaningar för vårdens entreprenörer

22 mar 2019 | Text: Anna-Karin Florén
I skärningspunkten mellan den offentligt finansierade vården, näringsliv, politiker och patienter finns en intressant dynamik med öppningar för både innovationsforskare och entrepr... Läs mer

Hälsosam vår för Esbri

21 mar 2019 | Text: Magnus Aronsson
I över tjugo år har vi på Esbri stått för den breda bevakningen av forskningsområdet entreprenörskap, innovation och småföretagande. Vi brinner för att kommunicera och förmedla... Läs mer

HR-insatser viktiga för företags överlevnad

21 mar 2019 | Text: Åse Karlén
Hänger tidig tillväxt i antal anställda ihop med långsiktig överlevnad? Ja, men bara om personalomsättningen är låg. Det visar Pernille Gjerløv och Christina Guenther i Early e... Läs mer
Öppen innovation är en balansakt

Öppen innovation är en balansakt

6 mar 2019 | Text: Annika Sjöberg
Öppen innovation har kommit att betraktas som en nödvändighet för företag som vill hänga med i utvecklingen. Men öppna innovationsprocesser har sina risker, och många företag är or... Läs mer
Senaste boktipsen
Creativity and Innovation – A New Theory of Ideas

Creativity and Innovation – A New Theory of Ideas

Prateek Goorha & Jason Potts | 2019 | Palgrave Macmillan
Varifrån kommer idéer? Hur går det till när vi kläcker idéerna? Och hur förvandlas de via innovationsprocesser till något mer påtagligt? En ny bok går till botten med de grundläggande frågorna. Prateek Goorha och Jason Potts fascineras av idéers ursprung. De ser idéer som grundläggande byggstenar... Läs mer
The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship

The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship

Romeo V Turcan & Norman M Fraser | 2018 | Palgrave Macmillan
Att hitta nya idéer, koncept och teorier som kan driva utvecklingen inom entreprenörskapsforskningen framåt, är målet för Romeo Turcan och Norman Fraser, redaktörer till The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship. Med ett tvärvetenskapligt anslag vill de inspirera ti... Läs mer
Geography, Open Innovation and Entrepreneurship

Geography, Open Innovation and Entrepreneurship

Urban Gråsjö, Charlie Karlsson & Iréne Bernhard | 2018 | Edward Elgar
Företags geografiska miljö är avgörande för deras innovationsförmåga. Urbana områden tenderar till exempel att vara mer innovativa än glesbygden. De senaste åren har forskarvärldens intresse för geografiska förutsättningar ökat. Öppen innovation bygger på antagandet att idéer kan komma både inifr... Läs mer
Accelerators. Successful Venture Creation and Growth

Accelerators. Successful Venture Creation and Growth

Mike Wright & Israel Drori | 2018 | Edward Elgar
Antalet företagsacceleratorer har ökat i stora delar av världen de senaste åren. Acceleratorerna är viktiga byggstenar i den nya ekonomins innovativa ekosystem, konstaterar Mike Wright och Israel Drori. De är redaktörer för Accelerators. Successful Venture Creation and Growth och har genomfört fälts... Läs mer
Promoting Innovation in New Ventures and Small- and Medium-Sized Enterprises

Promoting Innovation in New Ventures and Small- and Medium-Sized Enterprises

Joe Tidd | 2018 | World Scientific
Forskningsfälten entreprenörskap och innovation har till stor del utvecklats parallellt. Entreprenörskapsforskningen har mest intresserat sig för individuella entreprenörer och skapandet av mindre företag, medan innovationsforskningen har fokuserat på storföretagens FoU-satsningar och produktutveckl... Läs mer
Mest lästa artiklar nu