Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI Sverige tävlar ett 50-tal elevlag från sju olika gymnasieskolor runt om i landet
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Kunskapsbank

På banken förvarar man värdefulla saker. Genom åren har ESBRI producerat och sammanställt en hel del guldkorn från, framför allt svensk, entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Det är allt ifrån avhandlingssammanfattningar till Entréartiklar och boktips. Allt detta material har vi nu satt in i ESBRIs kunskapsbank.

Till skillnad från vanliga banker ligger resurserna i vår kunskapsbank inte inlåsta i något dammigt valv. Vi vill tvärtom att så många som möjligt ska kunna utnyttja den kunskap ESBRI har om entreprenörskaps- och småföretagsforskningen. Ta därför chansen att utnyttja Sverige bästa resurscentrum på området!

Med hjälp av sökfunktionen nedan kan du få fram en mängd material om just den del av forskningen som du är intresserad av, sorterat på olika kategorier. Om du istället vill se till exempel alla artiklar eller alla boktips - klicka på respektive kategori till vänster.

Kunskapsbanken erhåller stöd från Tillväxtverket och VINNOVA.

Senaste artiklarna
Familjeägda företag en heterogen grupp

Familjeägda företag en heterogen grupp

12 dec 2018 | Text: Åse Karlén
Svenska familjeföretag är en kraft att räkna med: De anställer en tredjedel av befolkningen, och står för en lika stor del av BNP. Ofta buntas familjeföretagen ihop i en grupp... Läs mer
”Tillit bygger affärer i Kina”

”Tillit bygger affärer i Kina”

11 dec 2018 | Text: Mike Danilovic
För sex år sedan frågade jag en mellanchef på ett stort, svenskt techbolag i Shanghai om kostnader förknippade med att göra affärer i Kina. Han berättade att det kostar ungefär... Läs mer
Skapa din egen marknad

Skapa din egen marknad

6 dec 2018 | Text: Hanna Andersson
Hur kan små och nya företag få synlighet på en stor, främmande marknad? Lösningen stavas entreprenöriell marknadsföring, menar Man Yang. Hon har studerat finländska företag som sat... Läs mer

Öppen innovation svårjobbat i offentlig sektor

5 dec 2018 | Text: Åse Karlén
Vilka hinder finns för öppen innovation inom offentlig sektor? Och hur kan mäklande mellanhänder agera för att överbrygga hindren? Frågorna adresseras av Göran Smith, Chalmers.... Läs mer

Möjligheter är inte universella

2 dec 2018 | Text: Åse Karlén
Tuija Mainela, Vesa Puhakka och Sakari Sipola tar ett systemperspektiv på entreprenöriella möjligheter i International entrepreneurship beyond individuals and firms: On the sys... Läs mer
Senaste boktipsen
Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises

Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises

Susanne Durst, Serdal Temel & Helio Aisenberg Ferenhof | 2018 | World Scientific
Kunskap är en värdefull råvara, och hanteringen av den i öppna innovationssamarbeten kan vara avgörande för små och medelstora företag. Genom öppen innovation kan de få tillgång till resurser som de inte har själva. Men det finns också risker med att dela med sig av sin kunskap alltför frikostigt. O... Läs mer
Reinventing Business Models: How Firms Cope with Disruption

Reinventing Business Models: How Firms Cope with Disruption

Henk Volberda, Frans van den Bosch & Kevin Heij | 2018 | Oxford University Press
Att förnya sin affärsmodell är särskilt angeläget i disruptiva branscher med hög konkurrens. Det finns mycket forskning om affärsmodeller, ändå har många företag svårt att förnya sin affärsmodell. De fortsätter helt enkelt att göra lite mer av det som gjorde dem framgångsrika från början. Med boken ... Läs mer
Revitalizing Entrepreneurship Education: Adopting a Critical Approach in the Classroom

Revitalizing Entrepreneurship Education: Adopting a Critical Approach in the Classroom

Karin Berglund & Karen Verduijn | 2018 | Routledge
Inom forskningen ställs många kritiska frågor om vad entreprenörskap är, och vad dess följder kan bli. Sådana perspektiv behövs också inom utbildningen, hävdar Karin Berglund och Karen Verduijn. Kurser och program i entreprenörskap har under de senaste decennierna gjort sitt intåg på i stort sett... Läs mer
Experiential Learning for Entrepreneurship. Theoretical and Practical Perspectives on Enterprise Education

Experiential Learning for Entrepreneurship. Theoretical and Practical Perspectives on Enterprise Education

Denis Hyams-Ssekasi & Elizabeth F Caldwell | 2018 | Palgrave Macmillan
De flesta har förkastat tanken på att entreprenörskap skulle vara en medfödd egenskap. Det går alltså att lära sig entreprenörskap och utveckla sina entreprenöriella förmågor – men hur? Egna erfarenheter väger tyngst. I Experiential Learning for Entrepreneurship har redaktörerna Denis Hyams-Ssekasi ... Läs mer
The Dynamics of Entrepreneurial Contexts. Frontiers in European Entrepreneurship Research

The Dynamics of Entrepreneurial Contexts. Frontiers in European Entrepreneurship Research

Ulla Hytti, Robert Blackburn & Silke Tegtmeier | 2018 | Edward Elgar
I boken The Dynamics of Entrepreneurial Contexts vill redaktörerna undersöka möjliga riktningar som den europeiska entreprenörskapsforskningen kan ta i framtiden, med utgångspunkt i dagens forskning. Ett kännetecken för den europeiska entreprenörskapsforskningen är en öppenhet för metodologisk mångf... Läs mer
Mest lästa artiklar nu