Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatUniversalreceptet för överlevnad i den globala konkurrensen är innovation. Men hur blir man innovativ? Vilken roll spelar utbildningen?
Läs Jonas inlägg på esbribloggen

Kunskapsbank

På banken förvarar man värdefulla saker. Genom åren har ESBRI producerat och sammanställt en hel del guldkorn från, framför allt svensk, entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Det är allt ifrån avhandlingssammanfattningar till Entréartiklar och boktips. Allt detta material har vi nu satt in i ESBRIs kunskapsbank.

Till skillnad från vanliga banker ligger resurserna i vår kunskapsbank inte inlåsta i något dammigt valv. Vi vill tvärtom att så många som möjligt ska kunna utnyttja den kunskap ESBRI har om entreprenörskaps- och småföretagsforskningen. Ta därför chansen att utnyttja Sverige bästa resurscentrum på området!

Med hjälp av sökfunktionen nedan kan du få fram en mängd material om just den del av forskningen som du är intresserad av, sorterat på olika kategorier. Om du istället vill se till exempel alla artiklar eller alla boktips - klicka på respektive kategori till vänster.

Kunskapsbanken erhåller stöd från Tillväxtverket och VINNOVA.

Senaste artiklarna

Att mäkla i det okända

24 mar 2017 | Text: Jonas Gustafsson
För att nå bättre resultat i öppna innovationsprojekt används ofta mellanhänder. Deras roll är att underlätta innovationssamarbeten mellan företag. De gör det bland annat genom... Läs mer
”Affärsmodellen är död!”

”Affärsmodellen är död!”

21 mar 2017 | Text: Terrence Brown
Affärsmodellen är död – vila i frid. Det tragiska frånfället inträffade i januari 2004, när Alexander Osterwalder försvarade sin avhandling The Business Model Ontology – A prop... Läs mer

Entreprenörskap som mål i skolan

16 mar 2017 | Text: Åse Karlén
Jonas Alwall och Balli Lelinge har genomfört följeforskning på Ängsdals skolor som driver privat grund- och förskoleverksamhet i Skåne. De redovisar sina resultat i rapporten M... Läs mer
Internationella företag kan lära mycket av andra

Internationella företag kan lära mycket av andra

14 mar 2017 | Text: Hanna Andersson
Egen erfarenhet är alltid bäst brukar man säga, men kunskap från externa källor kan vara nog så viktig. Ett företag som vill etablera sig på nya marknader måste hålla ögon och öron... Läs mer

Kung Lear illustrerar skifte i familjeföretag

7 mar 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Familjeföretag är den vanligaste organisationsformen i världen, och generationsskiften är en av deras stora utmaningar. Daniel Hjorth och Alexandra Dawson har tagit fasta på de... Läs mer
Senaste boktipsen
Free innovation

Free innovation

Eric von Hippel | 2016 | MIT press
Eric von Hippels senaste bok Free innovation handlar om konsumenter som utvecklar innovationer utan att få betalt av något företag. Boken har getts ut av MIT Press men går också, passande nog, att ladda ner alldeles gratis från författarens webbplats. Användardriven innovation är en växande företeel... Läs mer
Entreprenörskap – individ, företag, samhälle

Entreprenörskap – individ, företag, samhälle

Mikael Samuelsson & Anna Söderblom | 2016 | Studentlitteratur
Varför uppkommer nya affärsmöjligheter? Hur kan de utvecklas? Och när bör de avvecklas? Mikael Samuelsson och Anna Söderblom går igenom hela den entreprenöriella processen i sin nya lärobok. Från affärsmöjlighet till affärsidé till affärsmodell. Affären står i centrum när Mikael Samuelsson och An... Läs mer
Growing Urban Economies – Innovation, Creativity, and Governance in Canadian City-Regions

Growing Urban Economies – Innovation, Creativity, and Governance in Canadian City-Regions

David A Wolfe & Meric S Gertler | 2016 | University of Toronto Press
Städer har en särställning när det gäller att driva tillväxt, innovation och mångfald. Growing Urban Economies – Innovation, Creativity, and Governance in Canadian City-Regions samlar resultat från ett sexårigt forskningsprojekt med fokus på stadsutvecklingen i Kanada. Kapitlen går igenom hur samspe... Läs mer
Cycles of invention and discovery. Rethinking the endless frontier

Cycles of invention and discovery. Rethinking the endless frontier

Venkatesh Narayanamurti & Toluwalogo Odumosu | 2016 | Harvard University Press
När vi kontrasterar grundforskning mot tillämpad forskning, eller ställer den lite tjusigare vetenskapen mot ingenjörens praktiska kunnande, gör vi oss själva en otjänst. Silotänket är ett slöseri med pengar som bromsar utvecklingen. Det menar Venkatesh Narayanamurti och Toluwalogo Odumosu, författa... Läs mer
Kreativitet i förskolan

Kreativitet i förskolan

Mirella Forsberg Ahlcrona | 2016 | Studentlitteratur
Är det bara konstnärer och reklamare som är kreativa? Nej, menar Mirella Forsberg Ahlcrona. Med boken Kreativitet i förskolan vill hon väcka en diskussion om förskolepedagogernas ”osynliga” kreativa processer och deras betydelse i förskolans utbildningspraktik. Det som enligt pedagogerna själva ”int... Läs mer
Mest lästa artiklar nu