Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI Sverige lever vi livet som om vi skulle ha fyra jordklot
Läs Marias inlägg på esbribloggen

Kunskapsbank

På banken förvarar man värdefulla saker. Genom åren har ESBRI producerat och sammanställt en hel del guldkorn från, framför allt svensk, entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Det är allt ifrån avhandlingssammanfattningar till Entréartiklar och boktips. Allt detta material har vi nu satt in i ESBRIs kunskapsbank.

Till skillnad från vanliga banker ligger resurserna i vår kunskapsbank inte inlåsta i något dammigt valv. Vi vill tvärtom att så många som möjligt ska kunna utnyttja den kunskap ESBRI har om entreprenörskaps- och småföretagsforskningen. Ta därför chansen att utnyttja Sverige bästa resurscentrum på området!

Med hjälp av sökfunktionen nedan kan du få fram en mängd material om just den del av forskningen som du är intresserad av, sorterat på olika kategorier. Om du istället vill se till exempel alla artiklar eller alla boktips - klicka på respektive kategori till vänster.

Kunskapsbanken erhåller stöd från Tillväxtverket och VINNOVA.

Senaste artiklarna
Entreprenörens erfarenheter formar företaget

Entreprenörens erfarenheter formar företaget

21 feb 2020 | Text: Åse Karlén
Unga företag är resurssvaga och sårbara. Hur gör de för att etablera sig och utvecklas? Hanna Rydehell har studerat hur nya teknikbaserade företag drar nytta av sina interna och ex... Läs mer

Långa jobbrelationer ger frilansar trygghet

21 feb 2020 | Text: Åse Karlén
Som egenföretagare är friheten stor, men också ansvaret. Det gäller att få in tillräckligt med kunder för att kunna betala räkningarna, men samtidigt inte mer jobb än att man k... Läs mer
”Värden från svensk forskning realiseras inte”

”Värden från svensk forskning realiseras inte”

14 feb 2020 | Text: Peter Strömbäck
Vi befinner oss i en alltmer digitaliserad och globaliserad kunskapsekonomi. Samtidigt står vi inför stora, globala utmaningar: Klimatförändringar, ökad polarisering och en åld... Läs mer
”Skandinaviskt entreprenörskap är kunskapsintensivt”

”Skandinaviskt entreprenörskap är kunskapsintensivt”

12 feb 2020 | Text: Åse Karlén
Kunskapsintensivt, innovativt entreprenörskap är en forskningsfåra på framväxt. Astrid Heidemann Lassen är en av de aktiva forskarna, och hon menar att den här typen av entreprenör... Läs mer

Med snällhet som norm

11 feb 2020 | Text: Åse Karlén
Lönar sig altruistiskt beteende i strategiska företagsnätverk? Daniel Örtqvist ställer frågan i artikeln Performance outcomes from reciprocal altruism: a multi-level model (Jou... Läs mer
Senaste boktipsen
A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation

A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation

David B Audretsch, Erik E Lehmann & Albert N Link | 2019 | Edward Elgar
Syftet med den bokserie som A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation ingår i, är att staka ut riktningar för framtida forskning och policy inom olika ämnen. Redaktörerna David Audretsch, Erik Lehmann och Albert Link har samlat ett gäng nordamerikanska och europeiska forskare som i 13 ka... Läs mer
Research Handbook on Boards of Directors

Research Handbook on Boards of Directors

Jonas Gabrielsson, Wafa Khlif & Sibel Yamak | 2019 | Edward Elgar
Det som händer i styrelserummet, stannar inte i styrelserummet. Det får direkta effekter på företagets verksamhet, och i förlängningen samhället. Därför är det viktigt att öka kunskapen om styrelsearbete. För att förstå styrelser måste vi förstå vilka olika sammanhang de verkar inom. Klimatföränd... Läs mer
Entrepreneurial Finance. Venture Capital, Deal Structure & Valuation

Entrepreneurial Finance. Venture Capital, Deal Structure & Valuation

Janet Kiholm Smith & Richard L Smith | 2019 | Stanford University Press
Entrepreneurial Finance. Venture Capital, Deal Structure & Valuation ventilerar både entreprenörers och investerares perspektiv på finansieringsfrågor. Det är en lärobok, men enligt författarna Janet Kiholm Smith och Richard Smith lämpar den sig inte bara för universitetsstudenter. De vänder sig... Läs mer
Bubbles and Crashes: The Boom and Bust of Technological Innovation

Bubbles and Crashes: The Boom and Bust of Technological Innovation

Brent Goldfarb & David A Kirsch | 2019 | Stanford University Press
Hur uppstår bubblor kring nya teknologier? Frågan gäckar Brent Goldfarb och David Kirsch. Boken Bubbles and Crashes: The Boom and Bust of Technological Innovation bygger på analyser av 88 olika teknologier som har lanserats under de senaste 150 åren. Författarna finner fyra faktorer som har koppling... Läs mer
Patent och företagshemligheter

Patent och företagshemligheter

Bengt Domeij | 2019 | Iustus förlag
”I populärkultur handlar patent om den heroiske, men excentriske uppfinnaren som har en revolutionerande idé, men som möts av misstro. […] Sådana personer existerar, men idag dominerar forskargrupper på kapitalstarka företag som rutinmässigt gör uppfinningsanmälningar och får patent.” Det skriver Be... Läs mer
Mest lästa artiklar nu