Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatVad kan du skapa av skosnören?
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Kunskapsbank

På banken förvarar man värdefulla saker. Genom åren har ESBRI producerat och sammanställt en hel del guldkorn från, framför allt svensk, entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Det är allt ifrån avhandlingssammanfattningar till Entréartiklar och boktips. Allt detta material har vi nu satt in i ESBRIs kunskapsbank.

Till skillnad från vanliga banker ligger resurserna i vår kunskapsbank inte inlåsta i något dammigt valv. Vi vill tvärtom att så många som möjligt ska kunna utnyttja den kunskap ESBRI har om entreprenörskaps- och småföretagsforskningen. Ta därför chansen att utnyttja Sverige bästa resurscentrum på området!

Med hjälp av sökfunktionen nedan kan du få fram en mängd material om just den del av forskningen som du är intresserad av, sorterat på olika kategorier. Om du istället vill se till exempel alla artiklar eller alla boktips - klicka på respektive kategori till vänster.

Kunskapsbanken erhåller stöd från Tillväxtverket och VINNOVA.

Senaste artiklarna
Nya affärsmodeller för fossilfri trafik

Nya affärsmodeller för fossilfri trafik

15 nov 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Kollektivtrafikens övergång till fossilfria drivmedel går trögt. Affärsmodellen bygger på kraftiga subventioner och incitamenten för att införa ny teknik är låga. Det visar Rami Da... Läs mer

På jakt efter AI

14 nov 2019 | Text: Åse Karlén
Vilka är vassast på AI? Vinnovarapporten AI-miljöer i Sverige. En översikt över miljöer som bidrar till utvecklingen av artificiell intelligens (VR 2019:05) listar 39 icke-komm... Läs mer

Statligt kapital måste vara tydligt

14 nov 2019 | Text: Åse Karlén
Ett grundligt förarbete och tydliga uppdrag är A och O om statliga riskkapitalsatsningar ska bli lyckosamma. Det är också viktigt att ta hänsyn till den regionala kontexten, sa... Läs mer

Spänn innovationsmusklerna

12 nov 2019 | Text: Åse Karlén
Innovationsstark – Planera, utvärdera och lär nytt genom innovationsmätning är titeln på en ny bok skriven av Johan Frishammar och Jennie Björk (egen utgivning, 2019). Vad inne... Läs mer
Moral är drivkraften bakom hållbarhetsarbete

Moral är drivkraften bakom hållbarhetsarbete

12 nov 2019 | Text: Annika Sjöberg
Fina visioner och mål långt fram i tiden, eller verklig förändring här och nu – om än i små steg. Tina Sendlhofer har studerat små och medelstora företags hållbarhetsarbete och ide... Läs mer
Senaste boktipsen
Refugee Entrepreneurship. A Case-based Topography

Refugee Entrepreneurship. A Case-based Topography

Sibylle Heilbrunn, Jörg Freiling & Aki Harima | 2019 | Palgrave Macmillan
Ett företag kan vara en samlingspunkt där relationer och socialt kapital byggs. Särskilt tydligt är det i utsatta områden. Därför är det angeläget att stödja flyktingars entreprenörskap, menar redaktörerna Sibylle Heilbrunn, Jörg Freiling och Aki Harima. I Refugee Entrepreneurship. A Case-based Topo... Läs mer
Informal Ethnic Entrepreneurship. Future Research Paradigms for Creating Innovative Business Activity

Informal Ethnic Entrepreneurship. Future Research Paradigms for Creating Innovative Business Activity

Veland Ramadani, Léo-Paul Dana, Vanessa Ratten & Abdylmenaf Bexheti | 2019 | Springer
Den informella ekonomin ignoreras regelmässigt av akademin och ekonomiska auktoriteter, menar redaktörerna Veland Ramadani, Léo-Paul Dana, Vanessa Ratten och Abdylmenaf Bexheti. Detta trots att den informella ekonomin är avgörande för många människor och också påverkar nationers ekonomi. I Informal ... Läs mer
Openness to Creative Destruction: Sustaining Innovative Dynamism

Openness to Creative Destruction: Sustaining Innovative Dynamism

Arthur M Diamond, Jr | 2019 | Oxford University Press
Många entreprenörskapsforskare tar sin utgångspunkt i nationalekonomen Schumpeters begrepp ”kreativ förstörelse”, så även Arthur Diamond. Han menar att det kreativa elementet tenderar att underskattas, medan ”förstörelse” får för stor vikt. Diamond föreslår därför ett eget begrepp för att beskriva f... Läs mer
Entreprenörskap för en levande landsbygd. 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland

Entreprenörskap för en levande landsbygd. 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland

Karl Wennberg | 2019 | Familjen Kamprads stiftelse
Hur påverkas entreprenörskap av vikande demografi? Vad är en regional entreprenörskultur? Och vilka möjligheter innebär innovation i gröna näringar för landsbygden? Det är några av frågorna som besvaras i Entreprenörskap för en levande landsbygd. 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap... Läs mer
Creating Economy. Enterprise, Intellectual Property, and the Valuation of Goods

Creating Economy. Enterprise, Intellectual Property, and the Valuation of Goods

Barbara Townley, Philip Roscoe & Nicola Searle | 2019 | Oxford University Press
Kreativitet har blivit hårdvaluta. Konstnärer hyllas som vårt århundrades främsta entreprenörer, och policymakare vurmar för kulturella och kreativa näringar. Hur kan vi förstå den här utvecklingen – vad finns det egentligen för ekonomi i kreativitet? Barbara Townley, Philip Roscoe och Nicola Searle... Läs mer
Mest lästa artiklar nu