Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Kunskapsbank

På banken förvarar man värdefulla saker. Genom åren har ESBRI producerat och sammanställt en hel del guldkorn från, framför allt svensk, entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Det är allt ifrån avhandlingssammanfattningar till Entréartiklar och boktips. Allt detta material har vi nu satt in i ESBRIs kunskapsbank.

Till skillnad från vanliga banker ligger resurserna i vår kunskapsbank inte inlåsta i något dammigt valv. Vi vill tvärtom att så många som möjligt ska kunna utnyttja den kunskap ESBRI har om entreprenörskaps- och småföretagsforskningen. Ta därför chansen att utnyttja Sverige bästa resurscentrum på området!

Med hjälp av sökfunktionen nedan kan du få fram en mängd material om just den del av forskningen som du är intresserad av, sorterat på olika kategorier. Om du istället vill se till exempel alla artiklar eller alla boktips - klicka på respektive kategori till vänster.

Kunskapsbanken erhåller stöd från Tillväxtverket och VINNOVA.

Senaste artiklarna
NY FORSKNING | Nyhetsredaktioner i en ständig innovationsprocess

NY FORSKNING | Nyhetsredaktioner i en ständig innovationsprocess

28 sep 2023 | Text: Maria Gustafsson
Först var det de digitala plattformarna. Och i dag är det AI som ritar om kartan för nyhetsredaktioner världen över. Forskare kan nu berätta om utmaningarna med att vara en bransch... Läs mer
HALLÅ DÄR! Johan Karlsson – mottagare av Unga forskarpriset 2023

HALLÅ DÄR! Johan Karlsson – mottagare av Unga forskarpriset 2023

25 sep 2023 | Text: Magnus Aronsson
Han har skapat en unik databas för att studera familjeföretag i Sverige. Nu får ekonomie doktor Johan Karlsson 150 000 kronor för sin forskning om familjeföretag och hinder för til... Läs mer
NY FORSKNING |  Rätt styrelseledamöter ökar innovationsgraden hos startups

NY FORSKNING | Rätt styrelseledamöter ökar innovationsgraden hos startups

25 sep 2023 | Text: Maria Gustafsson
Nystartade företag har sällan råd att anställa all kompetens de behöver. Men att välja styrelseledamöter med omsorg kan vara tillräckligt för ett företag som vill vara innovativa. ... Läs mer
HALLÅ DÄR! Magnus Klofsten – nybliven gästprofessor i Newcastle

HALLÅ DÄR! Magnus Klofsten – nybliven gästprofessor i Newcastle

20 sep 2023 | Text: Maria Gustafsson
Innovations- och entreprenörskapsforskaren Magnus Klofsten, Linköpings universitet, har forskat mycket på entreprenöriella ekosystem och akademiskt entreprenörskap. Nu har han möjl... Läs mer
NY FORSKNING | Så viktiga är småföretagen för krisande regioner

NY FORSKNING | Så viktiga är småföretagen för krisande regioner

20 sep 2023 | Text: Maria Gustafsson
De regionala klyftorna växer, men det går att rädda områden med sämre förutsättningar. Att ta tillvara entreprenörsandan är en av flera nyckelfaktorer. Samhällsfenomen som Brex... Läs mer
Senaste boktipsen
The Promise and Peril of Entrepreneurship - Job Creation and Survival among US Startups

The Promise and Peril of Entrepreneurship - Job Creation and Survival among US Startups

Robert Fairlie, Zachary Kroff, Javier Miranda, and Nikolas Zolas | 2023 | The MIT Press
Entreprenörskap är viktigt för ett lands tillväxt, konkurrenskraft och välmående. Men hur viktigt är det egentligen? Hur många arbetstillfällen skapar varje nystartat företag? Och hur länge överlever jobben – och företaget? I boken The Promise and Peril of Entrepreneurship drar fyra ekonomer och... Läs mer
Empty Innovation - Causes and Consequences of Society's Obsession with Entrepreneurship and Growth (Open access)

Empty Innovation - Causes and Consequences of Society's Obsession with Entrepreneurship and Growth (Open access)

Olof Hallonsten | 2023 | Palgrave Macmillan
Innovation har bidragit stort till vårt rika och välmående land. Men innovation är i dag ett modeord som många ser som den snabba lösningen på de flesta samhällsproblem. Det får privata så väl som offentliga aktörer att öppna plånboken för dyra marknadsförings-insatser som sällan leder till – just d... Läs mer
Cases on Digital Entrepreneurship – How Digital Technologies are Transforming the Entrepreneurial Process in Existing Businesses and Start-ups

Cases on Digital Entrepreneurship – How Digital Technologies are Transforming the Entrepreneurial Process in Existing Businesses and Start-ups

Luca Iandoli och Carmine Gibaldi | 2023 | Edward Elgar
Så gott som alla småföretag idag behöver ha digital kunskap för att lyckas lansera produkter/tjänster, generera intäkter, minska kostnader, hitta nya kunder och växa. Men vilka är de viktigaste färdigheterna för entreprenörer i en digital värld? Hur förändrar digitaliseringen produktdesign och kommu... Läs mer
Hemkomstens ekonomi – Företagande bortom erövring

Hemkomstens ekonomi – Företagande bortom erövring

Matilda Dahl och Jenny Helin | 2023 | Studentlitteratur AB
Vi har lärt oss att lyckat entreprenörskap går ut på att växa snabbt, etablera sig på så många platser som möjligt och att vinstmaximera. På ekonomiutbildningar världen över är superentreprenörer som Elon Musk och Bill Gates de stora idealen, och studentlitteraturen baseras så gott som uteslutande p... Läs mer
Handbook of Research on Artificial Intelligence, Innovation and Entrepreneurship

Handbook of Research on Artificial Intelligence, Innovation and Entrepreneurship

Elias Carayannis och Evangelos Grigoroudis | 2023 | Edward Elgar
Framtidens arbete, hälsa, transport, försvar, handel, utbildning, tillverkning, kultur… ja egentligen allt kommer att påverkas av artificiell intelligens, AI. Än så länge är det svårt att säga exakt hur och i vilken utsträckning. Men att den omstridda tekniken just här och nu omvandlar samhällen och... Läs mer