Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatVill du ta del av nyttiga lärdomar om hur man bygger ett framgångsrikt internationellt företag?
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Kunskapsbank

På banken förvarar man värdefulla saker. Genom åren har ESBRI producerat och sammanställt en hel del guldkorn från, framför allt svensk, entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Det är allt ifrån avhandlingssammanfattningar till Entréartiklar och boktips. Allt detta material har vi nu satt in i ESBRIs kunskapsbank.

Till skillnad från vanliga banker ligger resurserna i vår kunskapsbank inte inlåsta i något dammigt valv. Vi vill tvärtom att så många som möjligt ska kunna utnyttja den kunskap ESBRI har om entreprenörskaps- och småföretagsforskningen. Ta därför chansen att utnyttja Sverige bästa resurscentrum på området!

Med hjälp av sökfunktionen nedan kan du få fram en mängd material om just den del av forskningen som du är intresserad av, sorterat på olika kategorier. Om du istället vill se till exempel alla artiklar eller alla boktips - klicka på respektive kategori till vänster.

Kunskapsbanken erhåller stöd från Tillväxtverket och VINNOVA.

Senaste artiklarna

Stad och landsbygd behöver varandra

13 aug 2018 | Text: Åse Karlén
Att försöka hålla kvar folk på en plats, eller flytta företag till en region med utvecklingsproblem, är fel väg att gå. Politiken bör i stället inriktas på att skapa goda ramvi... Läs mer

Immaterialrätt i förändring

9 aug 2018 | Text: Åse Karlén
Fyra generationers mobil telefoni växte fram under åren 1980–2015. Perioden präglades av både konkurrens och samarbeten. Det menar Marcus Holgersson, Ove Granstrand och Marcel... Läs mer

Strategi för AI sökes

1 aug 2018 | Text: Åse Karlén
Sverige behöver en nationell strategi för artificiell intelligens (AI), anser Vinnova. I rapporten Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle (Vinnova, 2018:08)... Läs mer

Svårt men viktigt att sprida forskning

29 jul 2018 | Text: Åse Karlén
Vad tycker svenska forskare om forskningskommunikation? Vetenskap & Allmänhet har intervjuat forskare och kommunikatörer och redovisar resultaten i Forskares syn på forskningsk... Läs mer

Omfamna flopparna

18 jul 2018 | Text: Magnus Aronsson
Strofen ”bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge” handlar om något väldigt viktigt, nämligen att våga. Ibland går det bra och ibland inte. Och även o... Läs mer
Senaste boktipsen
Exploiting Intellectual Property to Promote Innovation and Create Value

Exploiting Intellectual Property to Promote Innovation and Create Value

Joe Tidd | 2017 | World Scientific
Patentskyddet kom till för att uppmuntra risktagande och innovation. Men, en idé som patenteras blir offentlig och därmed ett lätt byte för personer som vill kopiera den i illegalt syfte. För företag kan det vara smartare att hemlighålla uppfinningar. Det är olyckligt för samhället i stort som behöv... Läs mer
Svenskt näringsliv och industrins framväxt 1864–1914

Svenskt näringsliv och industrins framväxt 1864–1914

Lena Andersson-Skog & Lars Magnusson | 2018 | Dialogos
För några år sedan skrev Lena Andersson-Skog och Lars Magnusson en bok om det svenska näringslivets historia under 150 år, 1864–2014. Nu har de arbetat om den första delen av boken, för att tydliggöra hur den tidiga industrialismen har påverkat det svenska samhällsbygget. Författarna betonar att det... Läs mer
The New Oxford Handbook of Economic Geography

The New Oxford Handbook of Economic Geography

Gordon L Clark, Maryann P Feldman, Meric S Gertler & Dariusz Wójcik | 2018 | Oxford University Press
I den över 900 sidor långa The New Oxford Handbook of Economic Geography utforskas huvudspåren i världsekonomin under 2000-talet. BRIC-ländernas andel av världsekonomin växer, digitaliseringen leder till tillväxt och urbanisering, och klimatutmaningarna driver på teknikutvecklingen. Men vi ser också... Läs mer
Personalvetenskapliga perspektiv på innovation

Personalvetenskapliga perspektiv på innovation

Leif Denti | 2018 | Liber
Innovationsarbetet startar redan under anställningsintervjun. Genom att rekrytera nytänkande medarbetare och sedan ta vara på deras idéer kan ett företag stärka sin innovationsförmåga. Mycket av det arbetet ligger på HR-avdelningen. Leif Dentis bok Innovation ingår i serien Personalvetenskapliga per... Läs mer
India as a Pioneer of Innovation

India as a Pioneer of Innovation

Harbir Singh, Ananth Padmanabhan & Ezekiel J Emanuel | 2017 | Oxford University Press
Indisk innovationskraft är temat för India as a Pioneer of Innovation. I boken belyser 15 författare olika delar av ett innovationssystem som präglas av kontraster. En av företaget Janajals batteridrivna rickshaws pryder omslaget till India as a Pioneer of Innovation. Enligt Janajal saknar 70 pro... Läs mer
Mest lästa artiklar nu