Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Kunskapsbank

På banken förvarar man värdefulla saker. Genom åren har ESBRI producerat och sammanställt en hel del guldkorn från, framför allt svensk, entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Det är allt ifrån avhandlingssammanfattningar till Entréartiklar och boktips. Allt detta material har vi nu satt in i ESBRIs kunskapsbank.

Till skillnad från vanliga banker ligger resurserna i vår kunskapsbank inte inlåsta i något dammigt valv. Vi vill tvärtom att så många som möjligt ska kunna utnyttja den kunskap ESBRI har om entreprenörskaps- och småföretagsforskningen. Ta därför chansen att utnyttja Sverige bästa resurscentrum på området!

Med hjälp av sökfunktionen nedan kan du få fram en mängd material om just den del av forskningen som du är intresserad av, sorterat på olika kategorier. Om du istället vill se till exempel alla artiklar eller alla boktips - klicka på respektive kategori till vänster.

Kunskapsbanken erhåller stöd från Tillväxtverket och VINNOVA.

Senaste artiklarna
”Regeringen missar måltavlan”

”Regeringen missar måltavlan”

14 apr 2021 | Text: Lars Hultman
Regeringens mål med sin aktuella forskningsproposition är vällovligt: Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnati... Läs mer
Med sikte på en hållbar finansbransch

Med sikte på en hållbar finansbransch

13 apr 2021 | Text: Åse Karlén
Finansbranschen går med stora steg mot hållbarhet. På nystartade forskningscentrumet Sustainable Finance Lab vill man bidra till den förändringen. Det finns ett behov av bättre... Läs mer
”Allt går för sakta”

”Allt går för sakta”

12 apr 2021 | Text: Åse Karlén
Med övertygelse och envishet har Slavica Singer byggt upp det entreprenöriella ekosystemet i Kroatien. Inspirationen hämtade hon från såväl Grameen Bank i Bangladesh som Harvard Un... Läs mer
Hållbarhet måste förankras hos ledningen

Hållbarhet måste förankras hos ledningen

6 apr 2021 | Text: Åse Karlén
Först när hållbarhet integreras i företagens affärsstrategi får den verklig effekt. Det menar professor Niklas Egels Zandén som fortfarande väntar på de stora hållbarhetskliven. ... Läs mer
Fyra fallgropar för cirkulära affärsmodeller

Fyra fallgropar för cirkulära affärsmodeller

30 mar 2021 | Text: Åse Karlén
I strävan efter att bli mer cirkulär finns en del fallgropar. Ny svensk forskning visar hur företag kan undvika dem. I artikeln The Four Fatal Mistakes Holding Back Circular Bus... Läs mer
Senaste boktipsen
Social Innovation in Sport

Social Innovation in Sport

Anne Tjønndal (redaktör) | 2021 | Palgrave Macmillan
Avsikten med boken Social Innovation in Sport är att ge en ökad förståelse för vad sociala innovationer innebär och hur de kan användas för att göra idrotten mer tillgänglig och inkluderande. Boken belyser bland annat digitalisering (exempelvis inom e-sport), stadsplanering, jämställdhet och olika i... Läs mer
Handbook of Research on Business and Technology Incubation and Acceleration – A Global Perspective

Handbook of Research on Business and Technology Incubation and Acceleration – A Global Perspective

Sarfraz A Mian, Magnus Klofsten & Wadid Lamine (redaktörer) | 2021 | Edward Elgar
De senaste halvseklet har olika typer av inkubatorer, teknikparker och acceleratorer, på olika håll i världen, testat och förfinat sina metoder för att hjälpa företag att starta och utvecklas. I inkubatorer får nya entreprenörer hjälp av erfarna kollegor och experter, och kan samtidigt bygga viktiga... Läs mer
A Research Agenda for the Entrepreneurial University

A Research Agenda for the Entrepreneurial University

Ulla Hytti | 2021 | Edward Elgar
Det entreprenöriella universitetet introducerades som begrepp för 20 år sedan. Ofta handlar det om att lärosäten vill bli mer förankrade i den lokala miljön, och på ett aktivt sätt bidra till samhällsbygget. Synsättet har fått många anhängare, men också mött ideologisk kritik: Det har kallats nylibe... Läs mer
Family Entrepreneurship – Insights from Leading Experts on Successful Multi-Generational Entrepreneurial Families

Family Entrepreneurship – Insights from Leading Experts on Successful Multi-Generational Entrepreneurial Families

Matt R Allen & William B Gartner | 2021 | Palgrave Macmillan
Hur byggs tillit i familjeföretag? Kan flera generationer samsas om ledarskapet? Och hur kan familjemedlemmar agera för att behålla den entreprenöriella gnistan över tid? Det är några av de frågor som avhandlas i Family Entrepreneurship – Insights from Leading Experts on Successful Multi-Generationa... Läs mer
Mission Economy – A Moonshot Guide to Changing Capitalism

Mission Economy – A Moonshot Guide to Changing Capitalism

Mariana Mazzucato | 2021 | Allen Lane
Svensk skolmat ska vara god, hälsosam och hållbart producerad. En rimlig målsättning kan tyckas, men också ganska raffinerad. För att uppnå målet krävs samarbeten mellan skolor, kommuner, matproducenter och myndigheter. Resultatet har bäring på undervisning, hälsa, resiliens, lokal miljö och – i för... Läs mer
Mest lästa artiklar nu