Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI dag är förhoppningarna stora på den forskningsbaserade kunskapen som produceras vid våra universitet
Läs Åses inlägg på esbribloggen

Konferenser

FEKIS 2017
Tema: Företagsekonomin i den urbana samhällsutvecklingen
18-19 oktober 2017
Malmö, Sverige
epost  fekis2017@mah.se
hemsida mah.se/fekis2017

The 14th Annual Social Entrepreneurship Conference
2-3 november 2017
Boston, USA
hemsida theannualseconference.org/2017

KIE Conference
3-5 november 2017
Philadelphia, USA
hemsida kiecon.org

2017 IFERA Global Conference
Tema: Entrepreneurial Family Business: Its Strategy, Transition, and Management in Global Economy
14-17 november 2017
Taiwan
epost  2017iferataiwan@gmail.com
hemsida taiwan2017.ifera.org/index.php/en

RENT Conference 2017
Tema: Relevance in Entrepreneurship Research
15-17 november 2017
Lund, Sverige
hemsida entrepreneur.lu.se/evenemang/RENT-2017

DRUID Academy Conference 2018
Tema: Economics and Management of Innovation, Technology and Organizations
17-19 januari 2018
Odense, Danmark
hemsida druid.dk/index.php/2017/03/14/academy/

ACERE – the Australian Centre for Entrepreneurship Research Exchange
6-9 februari 2018
Brisbane, Australien
epost  acereconference@qut.edu.au
hemsida acereconference.com

AAAS Annual Meeting
15-19 februari 2018
Austin, Texas, USA
hemsida meetings.aaas.org/

Global Entrepreneurship Congress (GEC)
16-19 april 2018
Istanbul, Turkiet
hemsida genglobal.org/gec

Entrepreneurship as Practice
17-20 april 2018
Växjö, Sverige
Kontakta: William (Bill) Gartner
epost  william.gartner@lnu.se
hemsida lnu.se/en/research/conferences/entrepreneurship-as-prac...

3E Conference
16–18 maj 2018
Enschede, Nederländerna
hemsida www.ecsb.org/3e

Nordic conference on small business research (NCSB)
Tema: Entrepreneurship and Collaboration
23-25 maj 2018
Luleå, Sverige
Kontakta: Mats Westerberg
epost  Mats.Westerberg@ltu.se
hemsida www.ltu.se/research/subjects/Entrepreneurship-and-Innov...

38th Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC)
6-9 juni 2018
Waterford, Irland
epost  papavasiliou@babson.edu
hemsida www.bcerc.com

EURAM 2018
Tema: Research in Action – Accelerating knowledge creation in management
20-23 juni 2018
Reykjavik, Island
hemsida euramonline.org/annual-conference-2018

Diana International Research Conference
31 juli-2 augusti 2018
Bangkok, Thailand
hemsida http://diana-conference.com/

Mest lästa artiklar nu