Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
ESBRI och VINNOVA

Kvinnors företagande:
forskning, politik, praktik

Tid: 2 september 2011
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16

Twittrar du om konferensen?
Använd hashtaggen #kvinnftg2011

Vi livesänder via Bambuser. I efterhand kommer du att kunna läsa om konferensen på esbribloggen och se den som webb-tv
  • Hur har kvinnors företagande förändrats och utvecklats i Sverige de senaste årtiondena?
  • Har de politiska satsningarna på ökat företagande bland kvinnor burit frukt?
  • Behövs insatser för att främja kvinnors företagande även framöver?

Det är några av frågorna som kommer att diskuteras under konferensen ”Kvinnors företagande – forskning, politik och praktik” 2 september i Stockholm. Det är kostnadsfritt att delta.

Samtliga forskningsprojekt sammanfattas i konferensdokumentationen.

Presentationer

Webb-tv

Webb-tv och artikel

Nu kan du se videoklipp från konferensen via ESBRIs webb-tv.

Vi har även publicerat en artikel om konferensen.

Program

09.30
Registrering och kaffe
10.00
Välkomna!

Charlotte Brogren, generaldirektör, VINNOVA, och Magnus Aronsson, vd, ESBRI

”Regeringens politik för att stärka kvinnors företagande”
Catharina Håkansson Boman, statssekreterare, näringsdepartementet

”The State of Women’s Entrepreneurship around the World”
Elizabeth Gatewood, professor, Wake Forest University

11.00
Panel: Kvinnors företagande i det svenska välfärdssystemet – i går, i dag och i morgon
Presentatörer och paneldeltagare:
Eva Blomberg, professor, Södertörns högskola
Andreas Mångs, forskare, Linnéuniversitetet
Malin Tillmar, docent, Linköpings universitet
Catharina Håkansson Boman, statssekreterare, näringsdepartementet
Monica Renstig, vd, Women's Business Research Institute
12.00
Lunch och mingel
13.15
Panel: Kvinnors företagande – frågor om finansiering och akademiskt nyföretagande
Presentatörer och paneldeltagare:
Marita Blomkvist, ek dr, Högskolan i Halmstad
Jeaneth Johansson, docent, Luleå tekniska universitet
Marie Ahlgren, affärsområdeschef rådgivning, ALMI Företagspartner
Gunilla Thorstensson, programansvarig kvinnors företagande, Tillväxtverket
14.15
Panel: Vad har vi lärt oss och hur går vi vidare?
Paneldeltagare:
Gun Hedlund, fil dr, Örebro universitet
Catrin Mattsson, pol sak, Näringsdepartementet
Elisabeth Thand Ringqvist, vd, Företagarna
Robert Hamrén, handläggare, VINNOVA
14.55
Innovation och genus – en fråga för den nationella innovationsstrategin!?
Sara Modig, ämnesråd, näringsdepartmentet
15.00
Avslutning och mingel

Moderator: Magnus Aronsson, ESBRI

Konferensen arrangeras av ESBRI och VINNOVA

Mest lästa artiklar nu