Entrepreneurship and Small Business Research Institute
– Disseminates knowledge on entrepreneurship, innovation and small business
citatESBRI has distinguished itself globally as one of the leading centers for thought leadership in contemporary entrepreneurship research and policymaking."
Professor Jerome Katz, Saint Louis University, USA

”Och fungerar det inte, gör vi på något annat sätt”

En klinisk fallstudie av IT-relaterat förändringsarbete i småföretag

by Lasse Lychnell

Title: ”Och fungerar det inte, gör vi på något annat sätt” – En klinisk fallstudie av IT-relaterat förändringsarbete i småföretag
Author: Lychnell, Lasse
Year: 2006
University: Stockholm School of Economics